دکتر محمد ملکی پویا

دکتری فیزیولوژی ورزش گرایش قلب عروق و تنفس ورزشی

 

دکتر محمد ملکی پويا

هیات علمی دانشگاه پرفسور حسابی در رشته فیزیولوژی ورزش-قلب عروق و تنفس ورزشی

 

سوابق حوزه ماساژ تراپی (مدرس کشوری در این حوزه):

داری مدرک از فدراسیون آمادگی جسمانی با سطح A (16/11/86-118/17/ک)؛

دارای مدرک از فدراسیون پزشکی ورزشی( 18/8/94-6767/248)؛

تدریس ماساژ بالینی در دانشگاه (از 10/3/89-14626 دو سال و 22/3/87-18123)؛

تالیف جزوه ماساژ بالینی برای گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اراک 300 صفحه (پاییز 86)؛

مدرس و مربی سازمانی فنی حرفه ای کشور در تهران (تات) (کاربرماساژ، تایی، شیاتسو، بازتاب درمانی، بافت عمیق، آروماتروپی، هربال، ایرانی سنگ و سوئدی) (13/3/97 به شماره 2/520618-7/97)؛

مدرس و مربی سازمانی فنی حرفه ای کشور در استان قم (سانیارپایا) (کاربرماساژ، تایی، شیاتسو، بازتاب درمانی، بافت عمیق، آروماتروپی، هربال، ایرانی سنگ و سوئدی) (8/8/95 به شماره 2/420360-19/95)؛

مدرس و مربی سازمانی فنی حرفه ای کشور در استان مرکزی در سبک های کاربر ماساژ، تایی، شیاتسو، بازتاب درمانی، بافت عمیق، آروماتروپی، هربال، ایرانی سنگ و سوئدی: 1-موسسه امام علی: 2/340906-28/94 مورخ 9/9/94، 2- گل سان، 3-برقکاران 20/552790-18/97 و 4-صدرا : 2/356422-28/94 مورخ 2/9/94 .

آزمونگر سازمان فنی حرفه ای و طراح سوال آزمونهای تایی و کلاسیک (19/11/94-225265)؛

ü     گواهی شرکت در دوره آزمونگری ماساژ سازمان فنی حرفه ای (19/11/94-225265)

عضو هیات ممیزی سازمان فنی حرفه ای (94)؛

داری سطوح مختلف ماساژ از جهاد دانشگاهی (3/12/85 و 10/12/85)؛

ارائه مقاله در سمینار با عنوان ماساژ و رفع تنش (24/9/86-2901/11/12/05)؛

خرید تجهیزات و امکانات اتاق ماساژ تفرش (5/9/94-12125/16/05)؛

پی گیری جهت ایجاد اتاق ماساژ درمانی در واحد اراک (3/12/93-700063)؛

انجام 50 ساعت تحت عنوان مسول کاروزی در استخر آلیس (20/8/94-م/274)؛

ریس هیات نجات غریق، مربی شنا، سرناجی، هیدروتراپیست و ماساژور استخر آلیس از 92 (14/6/94 -571692)؛

نماینده استان مرکزی در ممیزی سولات سازمانی فنی حرفه ای در ماساژ در 95( 17/5/95)؛

تالیف تنها کتاب پژوهش محور ماساژ درمانی تلفیقی از فیزیولوژی و اناتومی در ایران (320 صفحه ای) (95)؛

مسئول مشاوره، بازآموزی و آموزش اتحادیه صنف لوازم بهداشتی و آرایشی استان مرکزی 28/9/95-12523/46/62/95؛

سخنران کارگاه ماساژ در آشتیان و برای اداره ورزش و جوانان؛

سخنران اولین همایش استانی در قم در حوزه ماساژ درمانی 15/بهمن/95؛

مدرس ماساژ پزشکی ورزشی (15/12/95 ش 4209/348 و 6/2/97 ش 5662/348).

تدریس بادکش گرم، سرد و مرطوب و ماساژ کازماتیک در موسسه امام علی اراک؛

سخنران اولین همایش تخصصی تکنیکهای چربی سوزی انجمن پزشکان ورزشی (2و 3 اسفند 96)؛

مدرس انجمن پزشکان کشور در حوزه ماساژ تراپی؛

مدرس همایش کاربردهای عملی ماساژ ورزشی 20 اردیبهشت 97 انجمن پزشکان کشور؛

مدرس آناتومی و رویکردهای فیزیولوژیکی ماساژ بر قلب و عروق هیات پزشکی ورزشی در سال 20/3/98 شماره 254/248

تدوین سرفصل کامل آموزشی در حوزه ماساژ؛

تدوین و تنظیم سبک های آناتومی کاربردی در ماساژ، تایی ماساژ، لاغری با دستگاه و ماساژ، ماساژ آروماتراپی، ماساژ رفلکسولژی، ماساژ سنگ (گرم و سرد)، ماساژ کازماتیک و زیبایی و ماساژ کودک

مدرس ماساژ دانشگاه پیام نور

آموزش حجامت، درمان های فیزیکی، طب مکمل و ورزش درمانی

 

 

 

 

مربی

Image

دکترمحمد ملکی پویا

متخصص فیزیولوژی ورزشی