آشنایی با معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel

توضیحات این دوره

نام دوره :

آشنایی با معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل

مدرس دوره:

 

دکتر علی نجاتی

مخاطبين دوره:

 

دانشجویان ارشد و دکتری

کل زمان دوره ( تعداد جلسات):

 

50 ساعت

پيش نياز دوره:

 

مقدمات آمار

اهداف دوره:

 

یاد گیری نرم افزار

تاريخ شروع دوره:

 

 

ساعت برگزاري دوره :

 

جمعه ها 16-18 و شنبه ها 18 تا 20

مبلغ دوره به ازای هر نفر:

 

سه میلیون و پانصد هزار ریال 

نحوه تشکيل دوره:

مجازي 

سرفصل دوره :

 

·         نحوه نوشتن پروپوزال یا طرح تحقیق برای پایان نامه ها و مقالات علمی و پژوهشی مبتنی بر SEM

·         آشنایی کامل با مدلسازی معادلات ساختاری

·         جمع آوری داده ها و نحوه پیش پردازش داده ها به صورت عملیاتی

·         نحوه ایجاد Path Diagrams در محیط نرم افزارها

·         تحلیل عاملی تاییدی CFAو سنجش برازش CFA

·         بررسی پایایی و روایی سازه

·         اجرای مدل ساختاری و ارزیابی و تحلیل نتایج

·         اجرای تحلیل عاملی مرتبه دوم پیرامون متغییرهایی با مولفه های مختلف

·         اجرا و تحلیل مدلهای ساختاری با متغییرهای میانجی

·         اجرا و تحلیل مدلهایی با متغییرهای تعدیل گر  در روش های مختلف

پذیرش

مربی دوره

Image

علی نجاتی

دکتری ریاضی