افزایش سرعت بانک اطلاعات

توضیحات این دوره

نام دوره :

افزایش سرعت بانک اطلاعات

مدرس دوره:

 

علی تجویدی

مخاطبين دوره:

 

1. برنامه نویسان

2. مدیران بانک اطلاعات

3. طراح برنامه های کاربردی

افرادی که علاقمند به Tuning بانک اطلاعات هستند

کل زمان دوره ( تعداد جلسات):

 

32 ساعت

پيش نياز دوره:

 

آشنایی با SQL Server

اهداف دوره:

 

1. افزایش سرعت بانک اطلاعات

2. رضایت کاربران از سیستم‏ها و سامانه های نرم افزاری

3. تسهیل در پاسخگویی به کاربران

4. برطرف کردن مشکل سامانه هایی که به لحاظ نیازمندی کیفی شرایط مناسبی ندارد

تاريخ شروع دوره:

 


ساعت برگزاري دوره :

 

شنبه ها و یکشنبه ها ساعت 16-18

مبلغ دوره به ازای هر نفر:

 

نه میلیون ریال

نحوه تشکيل دوره:

آنلاين

سرفصل دوره :

 

Introduction

 • Introduction
 • Query Tuning

Execution Plan Basics

 • Introduction
 • Displaying Graphical Execution Plans
 • Graphical Execution Plan Icons
 • Various Execution Plan Types
 • Clustered Index
 • Non-clustered Index
 • Key Lookup
 • Index Seek vs Index Scan
 • Types of Joins
 • Summary

Tables and Index Data Structures Architecture

 • Table and Index Organization
 • Heap Structures
 • Clustered Index Structures
 • Nonclustered Index Structures

Indexes

 • Understanding Indexes
 • Understanding Indexes
 • Designing Indexes
 • Designing Indexed Views
 • Implementing Indexes
 • Optimizing Indexes
 • Essential Indexing Techniques

Statistics 

Statistics Used by the Query Optimizer

Using Statistics to  Improve Query Performance

 • What are Query Optimization Statistics?
 • Using the Database-Wide Statistics Options
 • Determining When to Create Statistics
 • Determining When to Update Statistics
 • Designing Queries that Use Statistics Effectively

Query Design for Performance

 • Introduction
 • What makes a SQL statement sargable?
 • Tips to improve SQL Server query design and performance
 • EXISTS vs IN vs JOIN
 • Common Table Expression (CTE)
 • Order of Table and Query Hints Plan
 • Guide and Parameter Sniffing
 • Dynamic SQL and Performance
 • User Defined Functions, Views and Performance
 • Summary

Performance Tuning Tools

 • Introduction
 • SSMS Performance Dashboard
 • Error Logs
 • SQL Server Best Practices Analyzer
 • Database Tuning Advisor
 • Perfmon Counters
 • Performance Analysis of Logs (PAL) Tool
 • SQL Space Map
 • SQL Server Profiler
 • SQL Server Extended Events
 • SQL Server Wait Stats
  • SQL Server Wait Stats – CXPACKET
  •  Wait Stats - Identify Offending Query
 • Dynamic Management Views (DMV)
 • SQLDiag
 • Summary

Tips and Tricks

 • Introduction
 • Demo: Columnstore Index
 • Demo: Functions and Computed Columns
 • Demo: Multi Statement Table Value Functions
 • Demo: Stored Procedure and Dynamic Query
 • Demo: Stored Procedure and Transaction
 • Demo: Stored Procedure and Compilation
 • Demo: Performance Tips and Tricks

Check List: Performance Tuning

 • Checklist

 

 

پذیرش

مربی دوره

Image

علی تجویدی

بهینه سازی بانک اطلاعاتی