نحوه ثبت نام

هنر جویان گرامی پس از انتخاب دوره مورد نظر فرم ثبت نام را دانلود کرده و تکمیل نمایید.

مبلغ دوره به شماره حساب 0105734921005 بانک ملی شعبه تفرش واریز کرده و سپس فرم ثبت نام و فیش واریزی را به شماره واتساپ 09026793958 ارسال نمایید.