اطلاعیه مهم آموزشی

اطلاعیه مهم:

آن دسته از دانشجویان گرامی که تاکنون نسبت به ارائه اصل مدرک پایه تحصیلی خود (اصل مدرک دانشنامه – اصل مدرک پیش دانشگاهی – اصل مدرک دیپلم) به دانشگاه اقدام ننموده اند، حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری فرصت دارند نسبت به تحویل مدرک پایه خود به بایگانی دانشگاه اقدام نمایند. در غیر اینصورت دانشگاه نسبت به بستن فایل ثبت نامی آنها اقدام و از ثبت نام آنها ممانعت به عمل خواهد آمد و کلیه عواقب ناشی از عدم ثبت نام به عهده دانشجو خواهد بود.