مهم - بسیار مهم - مغایرت تاریخ امتحان در وادانا و آموزشیار

قابل توجه دانشجویان گرامی
برای اطلاع از تاریخ امتحان به سایت آموزشیار مراجعه نمایید .

ملاک تاریخ امتحان کارت امتحانی آموزشیار می باشد.


برای اطلاع از تاریخ امتحان در ,وادانا حتما   وارد قسمت آزمون شوید .

 تاریخ  امتحان در تقویم دقیق نمی باشد.