اطلاعیه شماره ۲ (فرآیند ارزشیابی و اخذ کارت ورود به جلسه ی امتحان)

توجه: در صورت داشتن بدهکاری ابتدا از طریق منوی "ثبت نام دروس دانشجو" زیرمنوی "مدیریت مالی نیمسال های تحصیلی"-دکمه ی پرداخت الکترونیکی شهریه اقدام به تسویه حساب مالی نموده و یا شماره تماس مستقیم و داخلی امور شهریه و صندوق رفاه : 08636238527 مستقیم و (داخلی 2126 - 2125 ) در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بدهی ارتباط داشته باشید. در غیر این صورت ارزشیابی اساتید و اخذ کارت ورود به جلسه ی امتحان امکانپذیر نمی باشد و پنل دانشجویی بر روی منوهای خدمات آموزشی غیرفعال می باشد. پس از پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی از سامانه خارج شده و پس از دقایقی مجددآً وارد سامانه شده تا منوهای آموزشی فعال گردد.

 


1- منوی ارزشیابی و زیرمنوی "ارزشیابی استاد در نیمسال جاری" را انتخاب نمایید.


2-  با انتخاب این زیر منو وارد صفحه لیست دروس نیمسال جاری شده و در قسمت چپ صفحه با انتخاب لینک "ارزشیابی استاد" وارد صفحه ارزشیابی می شوید.


3-با توجه به سوالات نمایش داده شده در این صفحه، گزینه‌ دلخواه برای هر سؤال را انتخاب نمایید. (انتخاب یک پاسخ برای هر سؤال ضروری می‌باشد


4-پس از انتخاب تمامی پاسخ‌ها، دکمه "ثبت" را انتخاب نمائید. توجه داشته باشید با زدن دکمه ثبت، ارزشیابی مجدد برای استاد مربوطه امکانپذیر نخواهد بود و لینک مربوط به ارزشیابی استاد غیرفعال می گردد.

5- جهت ارزشیابی سایر دروس با زدن دکمه بازگشت به صفحه دروس نیمسال جاری بازگشته و ارزشیابی سایر کلاس درسها را به روش فوق انجام دهید.

6- پس از اتمام ارزشیابی تمامی کلاس‌درس‌ها، اخذ "چاپ کارت ورود به جلسه امتحان" که به صورت یک دکمه در انتهای صفحه دروس نیمسال جاری قابل مشاهده می باشد، امکانپذیر می گردد.