اطلاعیه شماره ۱(آغاز امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی)

بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ، زمان برگزاری امتحانات برای تمامی ورودی‌ها از تاریخ ۱۲ تا ۲4 تیر ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

امتحانات دروس عملی در از تاریخ 5 تیر لغایت 8 تیر می باشد. جهت شرکت در آزمون و امضای صورتجلسه امتحانات عملی با اساتید مربوطه هماهنگ نمایید.پایان کلاس‌های رشته‌های غیرپزشکی، ۳ تیر ماه واعلام شده است.