مهم-لغو امتحانات معرفی به استاد فروردین ماه-مهم

با توجه به شیوع و خیز مجدد ویروس کرونا و وضعیت قرمز در استان مرکزی و همچنین  تعطیلی دانشگاه امتحانات 30 فروردین برگزار نخواهد شد.
لازم به ذکز است که تاریخ آزمون بعدی از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.