اطلاعیه تعطیلی کرونا

با توجه به شیوع و خیز مجدد ویروس کرونا و وضعیت قرمز در استان مرکزی و همچنین  در تفرش دانشگاه از یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ تا آخر وقت اداری شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ تعطیل و مراجعه حضوری به دانشگاه ممنوع می باشد.
جهت انجام امور آموزشی و مالی و آموزش مجازی با همکاران زیز تماس بگیرید.
مجید نوروزی - شهریه ۰۹۱۹۱۷۲۰۷۲۴
رضا احمدی - آموزش و ثبت نام ۰۹۱۸۳۶۲۰۳۴۵ 
محمد حسین بیات- آموزش مجازی ۰۹۳۸۹۳۹۳۰۶۰ 
لازم به ذکز است که در صورت تمدید تعطیلی از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.