یکشنبه 97/8/11 آخرین مهلت تحویل پرونده های بیمه تکمیلی

 به اطلاع کلیه همکاران گرامی و اعضای محترم هیأت علمی می رساند، با عنایت به تمدید سه ماهه قرارداد صندوق تأمین هزینه های مازاد درمـان کارکنـان دانشگاه آزاد اسلامی، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 11 آذر ماه ۹۷ می توانند مدارک پزشکی خود را تحویل نمایند. رعایت نکات ذیل حائز اهمیت است:


1- تاریخ کلیه فاکتورها می بایست در بازه زمانی مهر 97 تا پایان آذر ۹۷ باشد.
2- اخذ رادیولوژی دندان، قبل و بعد از درمان الزامی است.
3- استفاده از هزینه های دندانپزشکی برای هر یک از اعضا صرفاً یکبار در بازه زمانی 1/5/96 لغایت 30/9/97 امکانپذیر می باشد و برای دفعات بعد قابل پرداخت نیست.


                                                  کمیته بیمه و رفاه دانشگاه