اطلاعيه مهم - نحوه ثبت نام دانشجويان جديد الورود

دانشجويان محترم جديد الورود جهت ثبت نام قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه  مراحل ذيل را انجام دهيد

 

1- آماده کردن اسکن مدارک ذيل که در صفحه ثبت نام دانشگاه براي دانشجويان جديد الورود آمده است.( اسکن کارت پایان خدمت نیز نیاز است ) .

2- ورود به صفحه سیستم ثبت نام واحد پروفسور حسابي تفرش از طریق منوی ورود دانشجو و اساتيد در وب

سايت دانشگاه به آدرس IAUTB.AC.IR يا استفاده از آدرس http://185.161.37.231

 

 

یا

 

 

3- انتخاب گزينه ثبت نام دانشجويان جديد الورود ( شکل بالا )

 

4- طی کردن مراحل ثبت نام درسایت و بارگذاري مدارک بند يک

       ( توجه : در آخر ثبت نام يک شماره دانشجويي براي شما ايجاد مي شود که آن را یادداشت و نزد خود نگه داريد. )

 

5- مراجعه حضوري به دانشگاه با مدارک لازم برای تکميل ثبت نام و واحد گيري.