عدم دسترسی به سامانه آموزش

به دلیل به روز رسانی در سامانه های اینترنتی و تغییرات ای پی دانشگاه ، سامانه آموزش تا بیستم مرداد از طریق سایت دانشگاه قابل دسترسی نمی باشد.