اطلاعیه مهم - ثبت نام ترم جاری ( 1-97-96 )

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که تا کنون جهت انجام امور آموزشی به دانشگاه مراجعه نکرده اند می رساند جهت تعیین وضعیت تحصیلی خود حداکثر تا تاریخ 96/7/30 به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

بدیهی است مسئولیت عدم مراجعه تا این تاریخ بر عهده دانشجویان خواهد بود.