اطلاعيه مهم- قابل توجه دانشجويان رشته هاي معماري و عمران

به اطلاع دانشجويان کارداني پيوسته معماري 92 و کارداني پيوسته عمران 92 الي 94 ، مي رساند از تاريخ 96/7/11

جهت انجام امور آموزشي به ترتيب به واحدهاي دليجان و محلات مراجعه نمايند. ضمنا" دانشجويان بدهکار قبل از مراجعه

به واحدهاي مزبور جهت تسويه حساب به اين واحد مراجعه نمايند.