انتصاب سرپرست های جدید معاونت آموزشی و پژوهشی، و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پروفسور حسابی تفرش

چهارشنبه مورخ 27/8/1395 با حضور ریاست و جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان واحد تودیع و معارفه سرپرست های جدید معاونت آموزشی و پژوهشی، و معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد برگزار گردید.

در این مراسم آقای دکتر حسین دیباچی ریاست واحد، از زحمات آقایان دکتر محسن داودی منفرد و دکتر علی علیزاده که قبلا عهده دار معاونت های ذکر شده بودند تقدیر و تشکر نموده، و برای دکتر وحیدرضا مشتاق عراقی بعنوان سرپرست جدید معاونت آموزشی و پژوهشی، و دکتر حسین بیاتی سرپرست جدید معاونت فرهنگی و دانشجویی آرزوی توفیق و موفقیت های روزافزون نمودند.