دومین جشنواره استانی نماز

نماز به عنوان یكی از اركان اصلی دین ما جایگاه بسیار والایی دارد كه به پاداشتن وتقویت بنیه فرهنگی وهنری آن دردانشگاه ها به عهده ستاداقامه نماز هر دانشگاه می باشد كه می تواند با فعالیت های فرهنگی،هنری وپژوهشی كمك بسیاری برای ترغیب جامعه دانشگاهی به این امر مهم نماید.ستادعالی اقامه نماز دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی درنظر دارد درسال 95اولین جشنواره استانی نماز به میزبانی واحد اراک در راستای گسترش فرهنگ نماز دربین اساتید،کارکنان ودانشجویان  برگزارنماید كه فراخوان آن از ابتدای مهر ماه آغاز وتا20 آذر ماه ادامه خواهدداشت كه پس از پایان مهلت دریافت آثار داوری آن شروع شده وپس از آن تمامی آثار درنمایشگاهی در اول اسفند ماه به نمایش گذاشته خواهدشدودرپایان نیز طی مراسمی از برگزیدگان جشنواره تقدیر به عمل خواهدآمد.

زمان فراخوان ونحوه دریافت آثار وداوری:

 

فراخوان از 15مهرماه آغاز وتا 20 آذرماه ادامه خواهدداشت كه افرادمی توانند جهت تحویل آثارو یا ثبت نام به دفتر فرهنگ  دانشگاه مراجعه نمایند.

پس از مهلت داده شده داوران از بین اساتید مجرب دانشگاهی انتخاب خواهند شدوامتیاز هراثر مشخص خواهدگردید.

 

مكان وزمان برگزاری جشنواره:

اختتامیه جشنواره نماز در اسفند ماه درشهرك دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار می شود كه درآن مراسم از نفرات اول تا سوم هررشته تقدیر به عمل خواهدآمد.

 

رشته های جشنواره:

مقاله، تحقیق، نشریه، عکاسی، سفالگری، ویترای، خطاطی، طراحی، شعر، نرم افزار، وبلاگ نویسی، قالی بافی، معرق، منبت، داستان نویسی، تذهیب و نگارگری، نقاشی، سیاه قلم، نقاشی خط، کلیپ

 

- درضمن هر نفر مجاز به شرکت در سه رشته می باشد.

فایل های مرتبط