روابط عمومی

 
مدير روابط عمومى: آقاى اسعدزاده
پست الكترونيك: info@iautb.ac.ir
آدرس: تفرش - ميدان معلم - جاده معين آباد - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامى واحد تفرش
صندوق پستى: ١٦٤ - ٣٩٥١٥
تلفن: 0862-6238511
فاكس: 0862-6238510


روابط عمومی دانشگاه

مجموعه ایست که قابلیتها، توانمندیها و زحمات بی شائبه اساتید، کارکنان و همکاران را که در تلاش بی وقفه جهت ارتقاء سطح دانش و احیاء فرهنگ علمی و آموزشی این مرز و بوم مشغولند را انعکاس داده، پژواک صدای دانشجویانی است که در کسب علم و معرفت جز رضای خدا و خدمت به خلق، هدفی ندارند.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر انجام فعالیتهای تخصص خویش، بسان قلب تپنده دانشگاه، به همکاری تنگاتنگ با معاونتها، مدیریتها، اساتید و دانشجویان اشتغال دارد و خانه امیدی برای رهپویان علم و دانش بوده و در یک کلام روابط عمومی دریست گشوده به اتاق فکر دانشگاه می باشد.

افکار عمومی و روابط عمومی:
امروز به مدد تحولات صورت گرفته در عرصه ارتباطات و اطلاع رسانی بیش از پیش به تعبیر مارشال مک لوهان کانادایی یعنی 'دهکده جهانی' به واقعیت بدل شده است. اگر گفته شود که در سایه این تحولات مرزهای سیاسی دیگر مفهوم گذشته خویش را از دست داده و می توان بدون رنج پرواز و سفر با یک مودم به اقصی نقاط جهان سفر نمود سخنی به گزاف زده نشده است.

در چنین دنیایی که تحولات هر ساله اش برابر کل پیشرفتهای بشر در اعصار گذشته است چگونگی ارتباط با مردم و تسخیر اذهان و افکار عمومی نیازی مبرم و در عین حال هنری مشکل به شمار می رود.

تعداد مؤسسات و مراکز تولیدی و ارائه دهنده خدمات و در مقابل تقاضای روز افزون برای خدمات آنها از سوی جامعه و مشتریان لزوم شناخت و برای قشربندی اجتماعی و بافت مخاطبان و مشتریان را بیش از پیش آشکار کرده است. امروزه شناخت افکار عمومی، راهبران افکار و جلب توجه گروههای تأثیرگذار به سوی سازمان و هم آوا کردن جهت گیری آنها با اهداف سازمان و مؤسسات خدماتی و تولیدی امری ضروریست و در عین حال از اساسی ترین فاکتورهای موفقیت و پیشرفت به شمار می رود چه آنکه متناسب با عقاید و علایق و نیازهای مشتریان برنامه ریزی صورت گرفته و در نهایت ارتباطی همراه با امتناع محقق خواهد شد. با رشد و گسترش مردم سالاری و دموکراسی در جهان پس از تحولات صورت گرفته در نهضت رفرم یا به تعبیری رنسانس اروپا، افکار عمومی بعنوان عامل نیرومندی جریانات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داد.

افکار عمومی با تأثیرگذاری و نیروی قدرتمند خویش می تواند افراد و مؤسسات را در دستیابی به اهدافشان یاری کند و یا بالعکس در فاصله کوتاهی با ایجاد فضای روانه و منفی آنها را با همه توان مادی و معنوی خویش نابود سازد. همین دلیل کافی است تا ما را به شناخت افکار عمومی ریشه های شکل گیری آن و چگونگی مواجهه با آن وا می دارد. اینکه افکار عمومی چیست، چگونه شکل می گیرد و چگونه تغییر می یابد از ضروری ترین نیازهای روابط عمومی سازمانها و مؤسسات آموزشی، تولیدی، خدماتی و حتی نهادهای تبلیغی و سیاسی است.

روابط عمومی باید همواره ضمن ارزیابی افکار و نظرات عامه، در جهت تقویت آن بخش از ساختار افکار که موافق با اهداف سازمان متنوع اوست و حذف و کمرنگ کردن یا امتناع آن لایه از نظرات توده که بی تفاوت و یا در تعارض با اهداف سازمانی اوست در تلاش نماید.

اگر بتوانیم افکار عمومی را مجموع عقاید و نقطه نظرات و گرایشهای بخش بزرگی از جامعه و پیرامون آن در یک زمان معین بدانیم نقش روابط عمومی در برابر آن شامل شناخت عقاید و واکاوی ارزشها، سنتها و عقاید تشکیل دهنده آن، مطالعه بافت سیاسی، اجتماعی، آشنایی با گرایشها و انتظارات عموم از سازمان یا مؤسسه هدف با ابزارهایی چون نظام انتقادات و پیشنهادات، مطالعه موردی، تحقیقات میدانی، نیاز سنجی، تشکیل شورای مشورتی از رهبران افکار و معتمدان جامعه هدف و ... جهت ایجاد کانال ارتباطی با شکل دهندگان و حرکت دهندگان افکار عمومی مساعد و موافق و کاهش و حذف افکار مخالف هم از مساعدت و اقبال مخاطبان و مشتریان که خود جزئی از افکار عمومی بوده یا متأثر از آنند بهره برد و هم در راستای دست یابی به اهداف از قبل تعیین شده حمایت نخبگان (رهبران افکار و گروههای مرجع) و مردم متأثر از افکار آنان بدست آورد.

نمودار تشکیلاتی مصوب اداره روابط عمومی واحد تفرششرح وظایف مصوب اداره روابط عمومی:
مأموریت و شرح وظایف حوزه اداره روابط عمومی:

- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها، اقدامات، طرحها و برنامه های دانشگاه به منظور تنظیم سیاستهای خبری، تبلیغاتی و اجرای طرح های انتشاراتی و تبلیغاتی جهت آگاه ساختن اذهان عمومی از پیشرفتها و فعالیتهای دانشگاه.
- گردآوری و بررسی مقالات و مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی مربوط به دانشگاه جهت انعکاس به مبادی ذیربط.
- فــراهم آوردن حسن ارتباط متقابل بین مردم و مسئــولین دانشــگاه از طریق برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی و ملاقات ها و بازدیدها و برپایی سخنرانیها.
- برقراری ارتباط با دفاتر روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور به منظور اگاهی از برنامه ها، سمینارها، کنفرانسهای آنان.
- تهیه و تدوین بیانیه ها، اخبار، اطلاعیه ها، آگهی ها، پیام های دانشگاه و ترتیب نشر و انعکاس آنان در رسانه های گروهی.
- پیگیری انجام به موقع وعده های مسئولین دانشگاه به منظور انعکاس نتایج بدست آمده در داخل و خارج از دانشگاه.
- بررسی مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی و مجامع عمومی در رابطه با فعالیت های دانشگاه به منظور اطلاع، انعکاس و پاسخگویی در صورت نیاز.
- برنامه ریزی و اقدام جهت تدوین نشریات و روزنامه های مناسب جهت توزیع بین مسئولین و نظارت بر اجرای امور انتشاراتی دانشگاه و انجام امور خطاطی و طراحی در زمینه های تبلیغاتی با همکاری سایر مسئولین مربوط.
- دعوت از خبرنگاران رسانه های گروهی جهت شرکت در مراسم مختلف دانشگاه.
- انجام کلیه امور مربوط به تهیه فیلم و عکس و اسلاید از رویدادهای مهم فعالیت های دانشگاه و نمایش فیلم در مناسب های مربوط.
- انعکاس فعالیت ها، برنامه ها و طرحهای دانشگاه به مردم از طریق برپایی نمایشگاه عکس، اسلاید و فیلم فعالیت های دانشگاه و ایجاد آرشیو سمعی و بصری، اطلاعاتی و مطبوعاتی.
- بررسی، مطالعه و برنامه ریزی در مورد نیازهای تبلیغاتی قسمت های مختلف دانشگاه.
- ایجاد تمهیدات لازم به منظور شرکت در مجالس جشن، سوگواری، مربوط به اساتید، کارکنان و خانواده های آنان به نمایندگی از طرف دانشگاه.
- بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محوطه و ارائه نتایج حاصله به ریاست دانشگاه و مسئولین مربوط به منظور اتخاذ روش های مطلوب و تدوین طرحها و برنامه های لازم در این زمینه.
- نظارت بر تهیه، انتشار و توزیع بولتن ها و بروشورهای اخبار و اطلاعات دانشگاه جهت آگاهی کارکنان، دانشجویان و مؤسسات تابعه.
- همکاری در تهیه بودجه سالانه مربوطه به برنامه های تشریفاتی و تبلیغاتی با واحدهای ذیربط.
- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی، اعطای مجوز و نظارت بر کلیه نشریات ادواری دانشگاه.
- برنامه ریزی و اقدام جهت تدوین و انتشار نشریات ادواریویژه روابط عمومی با همکاری مبادی ذیربط.
- برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاه های مرتبط با وظایف دانشگاه با همکاری واحدهای مربوط.
- همکاری در تنظیم برنامه و اداره امور اجرائی همایشها، راهپیماییها، نمایشگاهها و برنامه های مرتبط با وظایف دانشگاه.

الف) اداره ارتباطات
- جمع آوری اطلاعات، آمار و اخبار مربوط به اقدامات دانشگاه و انتشار آنها به منظور آگاه ساختن مردم از پیشرفت ها و فعالیت های دانشگاه.
- فراهم آوردن ارتباط متقابل بین مردم و مسئولین دانشگاه از طریق برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی و ملاقات ها و بازدیدها و برپایی سخنرانیها.
- گردآوری و بررسی مقالات و مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی مربوط به دانشگاه و تهیه گزارش در این زمینه به مقام مافوق.
- تهیه اطلاعات و مدارک روابط عمومی و ارائه مقاله به نشریات تخصصی روابط عمومی.
- ایجاد ارتباط با رسانه ها به منظور انتشار اخبار مربوطه به اقدامات و فعالیت های دانشگاه از طریق وسایل ارتباط جمعی.
- تــهیه و تنظیم بیانیـه ها، اخبار، اطلاعیـه ها و آگهی ها و پیامها و ترتیب نشر و انعکاس آنان در رسانه های گروهی.
- دعوت از خبرنگاران رسانه های گروهی جهت شرکت در مراسم و مناسبت های مختلف دانشگاه طبق دستور مقامات ذیربط.
- تهیه، انتشار و توزیع بولتن ها، بروشورها، اخبار، اطلاعات دانشگاه جهت آگاهی مسئولین واحدها، مؤسسات تابعه و دانشجویان طبق نظر مافوق.
- بکارگیری شیوه های تخصصی تولید خبر از رویدادهای دانشگاه.
- تهیه پیام های تبریک و تسلیت و پیام های مکتوب دیگر به مسئولین مربوط طبق نظر مافوق.
- شناسائی، جذب و سامان دهی توانمندی های کلیه مخاطبان جهت استفاده در جهت سوء استفاده در حوزه روابط عمومی.
- نظارت بر عملکرد کارکنان و ایجاد هماهنگی در روابط عمومی کلیه واحدهای دانشگاهی.

ب)اداره اطلاع رسانی و تبلیغات
- انجام کلیه امور مربوط به تهیه فیلم، عکس، اسلاید از رویدادهای مهم و فعالیتهای دانشگاه و نمایش فیلم در مناسبت های خاص.
- تشکیل بانک نوارهای صوتی و تصویری و عکس و اسلاید از مراسم مختلف و آرشیو نشریات معتبر در ارتباط با وظایف دانشگاه.
- بررسی، مطالعه و برنامه ریزی در مورد نیازهای تبلیغاتی واحدهای مختلف دانشگاه.
- ارائه طرح های تبلیغاتی لازم جهت شناساندن دانشگاه و خدمات و پیشرفت های آن به سازمان ها و اذهان عمومی.
- ایجــاد تمهیــدات لازم جهت شرکت در مجالس جشن، سوگواری مربوط به اساتید، کارکنان و خانواده های آنان به نمایندگی از سوی دانشگاه.
- همکاری در تهیه بودجه سالانه مربوط به برنامه های تشریفاتی و تبلیغاتی دانشگاه با مبادی ذیربط.
- همکاری در برنامه ریزی، اعطای مجوز و نظارت بر کلیه نشریات ادواری دانشگاه.
- برنامه ریزی و اقدام جهت تدوین و انتشار نشریات ادواری ویژه روابط عمومی با همکاری مبادی ذیربط.
- همکاری در برنامه ریزی جهت برپایی نمایشگاههای مختلف فرهنگی، دانشجویی، پژوهشی و آموزشی و ایجاد تمهیدات لازم جهت حضور در اینگونه نمایشگاهها.
- اقدام در جهت اجرای همایشها، راهپیماییها، نمایشگاهها و برنامه های مرتبط با وظایف دانشگاه با همکاری واحدهای مربوط.


اسعدزاده
روابط عمومی واحد تفرش