عملکرد سال گذشته

اجرای کامل طرح حصار کشی ضلع شمالی دانشگاه بطول 1300 متر و افزایش ظریب  امنیت دانشگاه

 

اجرای حصار کشی اطراف رستوران فیروزه (تحت مناقصه)  بطول 160 متر

                                               

نظارت و اجرای جاده دسترسی رستوران فیروزه (تحت مناقصه)

نصب تابلوی بلوار اصلی دانشگاه مزین به نام شهید محبی تفرش

اجرای لکه گیری و ایزوگام ساقه گنبد مسجد امام سجاد (ع)

حصارکشی درب و پنجره استادسرا و افزایش امنیت آن

تجهیز سوئیت های استادسرا

افزایش فضای سبز و نرده کشی مقابل استادسرا

تعمیر ایزوگام تراس رستوران جدید و اجرای فرش تراس

 

محوطه سازی سلف سرویس جدید دانشگاه و طراحی پلان فضای سبز دانشگاه همراه با سیستم آبیاری تحت فشار

 

اجرای سقف شیروانی منبع آب جهت جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی

 

تعمیر راه بند و اجرای آن در مسیر ورودی دانشگاه