شرح وظایف

 

  


بسمه تعالی


احتراماً برخی از مسئولیت ها اینجانب در حوزه عمرانی به شرح ذیل می باشد:

 1. برنامه ریزی برای تأمین فضای کالبدی دانشگاه با درنظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی.

 2. نظارت بر تهیه طرح ها و نقشه ها و نقشه های اجرائی، عمران و نوسازی ساختمان های دانشگاه.

 3. نظارت بر عملیات ساختمانی و مرمت راه های فرعی و تأسیساتی دانشگاه.

 4. رسیدگی و پیشنهاد برنامه های مربوط به عمران و نوسازی ساختمان های دانشگاه با توجه به خط مشی دانشگاه از نظر توسعه فیزیکی دانشگاه.

 5. برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار برای طرح های عمرانی با هماهنگی دفتر حقوقی و سایر مدیریت های ذیربط.

 6. بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی با همکاری امور مالی دانشگاه.

 7. نظارت در برآورد هزینه های پروژه ها و ساختمان ها به منظور پیش بینی و تأمین اعتبار مالی اجرای پروژه های ساختمانی.

 8. هماهنگی با معاونت اداری و مالی و تدارکات به منظور تأمین اعتبار و تهیه و تدارک مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی.

 9. مطالعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به امور عمران و نوسازی به منظور اجرای صحیح و به موقع آنها.

 10. نظارت بر تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان ها ی دانشگاه.

 11. تهیه طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با درنظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی.

 12. بررسی و نظارت در مورد طرح های عمرانی که توسط مهندسین مشاور و پیمانکاران به مورد اجراء گذرانده می شود.

 13. اظهار نظر در مورد اولویت انجام طرح های عمرانی دانشگاه.

 14. پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب.

 15. شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تأسیساتی مورد قرارداد و سایر مراجع مربوط به نمایندگی از سوی دانشگاه.

 16. نظارت بر تهیه دستورالعمل های لازم در مورد حفاظت و بهره برداری از تأسیسات و ساختمان های دانشگاه.

 17. پیشنهاد پروژه های خانه های مسکونی سازمانی و تأسیسات عمومی و راه های فرعی مورد نیاز دانشگاه.

 18. نظارت بر انجام محاسبات فنی پروژه ها،ساختمان های اداری، آموزشی، درمانی، آزمایشگاهی بر اساس مشخصات و ضوابط و معیارها و استانداردهای متداول.

 19. نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی و انطباق نقشه های تیپ با شرایط اقلیمی پروژه ها.

 20. نظارت بر امور مربوط به مناقصات و صدور دستور کار به پیمانکاران با توجه به دستورالعمل های ابلاغی.

 21. ایجاد تمهیدات لازم جهت اعزام کارشناس برای بازدید از اراضی مورد نظر برای مجتمع های دانشگاهی و تهیه گزارش به منظور ارائه به ریاست دانشگاه جهت اخذ تصمیم.

 22. تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرح های جامع از قبیل شرایط جغرافیای، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی و جوی.

 23. تهیه و تأیید نقشه های اجرائی پروژه های کمتر از یک هزار متر مربع زیر بنا (اعم از آموزشی، اداری، رفاهی، خدماتی و غیره).

 24. تهیه و ارائه نقشه های اجرائی طرح های بالاتر از یک هزار متر مربع زیربنا جهت تأیید سازمان مرکزی (معاونت عمران).

 25. فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها و طرح ها و انجام مطالعات لازم به منظور دعوت از پیمانکاران صاحب صلاحیت.

 26. انتخاب پیمانکار به ترتیب اولویت در چهار چوب ضوابط مربوط و تنظیم صورتجلسه و ارسال کامل مدارک به معاونت عمران سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ تصمیم.

 27. اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد و سازمان مرکزی در مورد میزان هزینه پروژه ها و طرح ها بر اساس مقررات مربوط.

 28. تنظیم قراردادها در چهار چوب متن تایید شده به وسیله سازمان مرکزی دانشگاه(معاونت عمرانی).

 29. نظارت بر اجرای پروژه ها و طرحها و بررسی مقادیر کار و صورت وضعیت های ارائه شده از طرف پیمانکاران.

 30. نظارت بر تهیه فهرست مصالح مورد نیاز پروژه (نوع و مقدار) و ارائه آن قبل از شروع کار اجرائی به مبادی ذیربط جهت تامین به موقت مصالح.

 31. فراهم نمودن امکانات کاری و وسائل و ابزار مورد نیاز کارگاهها.

 32. برآورد هزینه پروژه ها به منظور پیش بینی و تامین اعتبار از منابع مالی مورد نظر.

 33. فراهم نمودن امکانات نقشه برداری، آزمایشات فنی و مکانیک خاک و سایر نیازهای فنی پروژه.

 34. بازدید و اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آنها را برای تأمین و توسعه فضای مورد نیاز خود دارد و ارائه گزارش مربوط به مراجع ذیربط.

 35. نظارت بر انجام تعمیرات و نگهداری کلیه ساختمان ها و تأسیسات واحد.

 36. تهیه و ارائه گزارش پیشرفت کارهای عمرانی واحد جهت ارسال به سازمان مرکزی و معاونت عمران.

 37. نظارت بر کل پرسنل تحت سرپرستی و ارائه آموزش های علمی لازم به آنان.

 38. انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 

 

«اولویت ها و عملکرد دو ساله 83-82 حوزه عمرانی واحد تفرش»

 

1- ناظر ساختمان دکتر حسابی(متراژ 3970 متر مربع) + ناظر سلف سرویس قدیم(754 متر مربع).

2- نظارت و اجرای زیرسازی و آسفالت محوطه دانشگاه(10 هزار متر مربع).

3- طراحی، نظارت و اجرای محوطه و فضای سبز دانشگاه(متراژ 30 هزار متر مربع).

4- نظارت و اجرای دیوار کشی محوطه (ارتفاع 3 متر). بطول 2215 متر

5- طراحی و نظارت و اجرای انبارهای دانشگاه (متراژ 754 متر مربع).

6- طراحی و نظارت و اجرای نگهبانی قدیم(متراژ 60 متر مربع).

7- اجرای چاه آب مجتمع و منبع آب(متراژ 260 متر مربع).

8- اجرای موتورخانه ساختمان حسابی و موتورخانه سلف سرویس قدیم و استادسرا(متراژ 160 متر مربع).

 

((اولویت ها و عملکرد دو ساله 93-92 حوزه عمرانی واحد تفرش))

 

 

الف: پی گیری رفع نواقص و ابنیه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی سلف سرویس جدید و تحویل قطعی آن (متراژ 2300 متر مربع)

 

 1. پیگیری رفع نواقص ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکتریکی مسجد(تاریخ تحویل قطعی پروژه 93/2/30).

 2. پیگیری اجرای خیابان 24 متری شمالی جنوبی بطول 500 متر در داخل مجتمع و طراحی پلان و پروفیل خیابان مذکور و میخ

          کوبی و گچ ریزی محدوده خاکبرداری آن توسط دوربین.(جلو گیری از تصادفات و حوادث رانندگی مسیر و دسترسی به جاده اصلی منطقه).

 1. محوطه سازی اطراف سلف سرویس جدید دانشگاه به مساحت 1 هکتار و طراحی پلان فضای سبز دانشگاه همراه با سیستم آبیاری تحت فشار.

 2. پیگیری تعمیر سیستم اعلان حریق ساختمانهای اداری، سحاب، استادسرا، مسجد و سالن ورزشی.

 3. اجرای تسطیح و شن ریزی و عملیات زیرسازی پارکینگ دانشجویی جنوبی جلوی درب دانشگاه به مساحت حداقل 10 هزار متر مربع.

 4. پیگیری پرونده مبایعه نامه زمین 17075 متری ورثه اسماعیل قاسمی از ثبت اسناد شهرستان تا مرحله صدور سند قطعی.

 5. پیگیری پرونده مبایعه نامه زمین مشاعی 10470 متری(4 دانگ دانشگاه و 2 دانگ خانم کبری مقصودی) بر جاده اصلی از نماینده محترم شهرستان، اداره جهاد کشاورزی شهرستان و اداره ثبت اسناد تا مرحله صدور سند قطعی ششدانگ.

 6. پیگیری پرونده مبایعه نامه زمین 3020 متری که در سال 91 طی رای دادگاه بدلیل فروش مال غیر توسط وکیل آقای اردو خانی، از دانشگاه پس گرفته شده و واحد حکم جلب نامبرده را اخذ نموده تا عودت مبلغ پرداخت شده زمین بهمراه هزینه کردهای 6 ساله از قبیل (مأموریت های کارشناس حقوقی ستاد هماهنگی استان، مابه التفاوت ارزش فعلی زمین  و ... ) از دادگستری شهرستان.

 7. پیگیری مبایعه نامه زمین 100 متری منبع آب(مالک اولیه آقای جواد معین آبادی) تا اخذ سند قطعی.

 8. پیگیری پرونده 3 دانگ باغچه خوابگاه مرکزی تا صدور سند.

 9. اخذ پایان کار ساختمانهای(خوابگاه مرکزی، حسابی، سحاب، سالن ورزشی، اداری، استادسرا، سلف جدید، مسجد) که در مرحله بازدید توسط کارشناس نظام مهندسی استان می باشد.

 10. حصارکشی ضلع شمالی دانشگاه به طول 1300 متر با فنس فلزی که موافقت عمرانی سازمان مبنی بر اجرای پروژه به صورت امانی اخذ گردیده است و در حال تخصیص منابع مالی از سوی دانشگاه می باشد.

 11. برگزاری مناقصه آهن آلات اضافی حوزه عمرانی بدلیل عدم نیاز(از قبیل سیلوی سیمان به ظرفیت 3000 تنی، دیگ آبگرم 450 هزار کیلو کالری و تعدادی منبع گازوئیل 24 هزار لیتری و ....).

 12. اجرای الباقی پروژه آبیاری تحت فشار فضای سبز مجتمع به میزان 10000 متر مربع جهت کاهش 75 درصد مصرف آب مجتمع.

 13. اجرای پروژه پینت بال دانشگاه جهت افزایش رفاه حال دانشجویان و شهروندان.

 14. اجرای سقف شیروانی منبع آب مجتمع جهت جلو گیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی.

 15. اجرای فشارشکن در مسیر آب اصلی ورودی دانشگاه(جلو گیری از صدمه زدن به سیستم لوله کشی داخل مجتمع).

 16. پیگیری مراحل اخذ پروانه چاه آب دانشگاه از ابفا روستایی(هزینه های کارشناسی جهت بازدید واریز گردیده در انتظار زمان بازدید می باشد).

 17.  اجرای لکه گیری و رنگ آمیزی بخشی از ساختمانهای اداری، حسابی، میهمانسرا و محوطه.

 18. تعمیر اساسی سردخانه.

 19. تعمیر اساسی درب سحاب.

 20. پیگیری تخصیص منابع مالی از سوی دانشگاه جهت آسفالت خیابان حدفاصل انبار های عمرانی تا خیابان 24 متری شمالی جنوبی به طول 50 متر.

 21. پیگیری دریافت استاندارد آتش نشانی از شهرداری و آتش نشانی شهرستان جهت کلیه ساختمانهای مجتمع و خوابگاه مرکزی به دستور بازرسان عمرانی(در مرحله رفع نواقص های مذکور توسط یک شرکت صنایع ایمنی معتبر می باشد).

 22. اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق مونوکسید کربن و گاز شهری در کلیه موتورخانه ها و نگهبانی دانشگاه بهمراه دریافت استاندارد و ضمانت نامه .

 23. پیگیری اسکوپ سنگهای نماهای ساختمانهای مجتمع (با پیمانکار مورد نظر مذاکره شده و در مرحله تخصیص اعتبار مالی از سوی دانشگاه می باشد).

 24. نصب یکعدد کنتور فرعی جهت آب مصرفی آقای حمیدی از جنب چاه آب دانشگاه.

 25. رفع نواقص آبگرم ساختمان سحاب.

 26. پیگیری رفع نواقص روشنایی ساختمانهای حسابی، اداری، سالن ورزشی، سحاب، میهمانسرا، دو عدد برج روشنایی محوطه.

 27. تعمیر راهبند مارک فادینی و اجرای آن در قسمت مسیر ورودی دانشگاه.

 28. اجرای فیبر نوری بین سرور(ساختمان اداری) و ساختمان سحاب و حسابی جهت بهینه سازی اینترنت دانشگاه.

 29. پیگیری مراحل تعمیر سیستم ارتینگ ساختمان ها و طراحی سیستم برق گیر ساختمان سحاب و حسابی جهت بهینه سازی اینترنت دانشگاه.

 30. انجام مراحل استعلام دستگاه تلفن سانترال مجتمع.

 31. اسکن کلیه مدارک و اسناد عمرانی(زمین ها و شناسنامه های ساختمان ها).

 32. تعمیر اساسی راهبند مسیر خروجی.

 33. اجرای شیر گاز ضد زلزله در ایستگاه گاز ورودی مجتمع بهمراه دریافت استاندارد و ضمانت نامه.

-انجام تعمیرات و نگهداری موارد پیش آمده در قسمت های مختلف دانشگاه.

 

((اولویت ها و عملکرد سه ماهه اول سال 1394 حوزه عمرانی واحد تفرش))

 1. نظارت و اجرای طرح حصارکشی ضلع شمالی دانشگاه بطول 1300 متر.

 2. اجرای حصارکشی اطراف رستوران(تحت مناقصه) فیروزه به طول 160 متر.

 3. نظارت و اجرای طرح درختکاری تعداد 100 اصله درخت میوه در محوطه بهمراه آبیاری تحت فشار جهت مصرف بهینه آب.

 4. پیگیری پرونده مبایعه نامه زمین مشاعی 10470 متر مربع در دادگستری شهرستان.

 5. پیگیری پرونده مبایعه نامه زمین مشاعی 3020 متری در دادگستری شهرستان.

 6. پیگیری اخذ پایان کار ساختمانهای(خوابگاه مرکزی، سحاب، سالن ورزشی، اداری، استادسرا، سلف جدید و مسجد) از شهرداری و بخشداری شهرستان .

 7. نظارت و اجرای جاده دسترسی رستوران فیروزه(تحت مناقصه).

 8. نظارت و اجرای تغییرات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی رستوران فیروزه(کنتور آب و برق و ...)

 9. نظارت و احرای دستگاه تلفن سانترال دانشگاه(پاناسونیک 600-TDA ).

 10. نظارت و اجرای فرش تراس سلف سرویس جدید.

 11. تعمیر پمپ چاه آب مجتمع در مورخ 16/03/94.

 12. تعویض منبع آبگرم موتورخانه 2 به ظرفیت 4 هزار لیتر.

 13. ارائه طرح گلخانه( گل و گیاه و تولید محصولات خارج از فصل) به مساحت 1000 متر مربع.

 14. نصب حفاظ رادیاتورهای ساختمان سحاب.

 15. اجرای پلاک استیل سر درب کلاسها ، آزمایشگاهها و اتاقهای آموزشی.

 16. اجرای لکه گیری و ایزوگام ساقه گنبد مسجد امام سجاد(ع).

 17. نگهداری فضای سبز به مساحت بالغ بر 3 هکتار و اجرای سم پاشی، آبیاری، و هرس.

 18. انجام تعمیرات و نگهداری موارد پیش آمده در قسمت های مختف دانشگاه.

 

 

  
                                                                                                                                                                با تشکر
                                                                                                                                                     محمود رضا خان بیگی