بخشنامه های مالی

الف – پرداخت شهریه نقدی

دانشجویان قبل از ثبت نام در هر ترم می بایست شهریه ثابت خود را به صورت اینترنتی از فایل دانشجویی خود بوسیله کارت سیبای بانک ملی پرداخت نمایند. و پس از ثبت دروس، شهریه متغییر را به همین روش پرداخت نمایند.

چنانچه در شرایط خاص امکان واریز شهریه از طریق سایت نباشد مثلا مواردی که سیستم شتاب بانک قطع باشد یا کارت سیبای دانشجو مفقود شده باشد و یا ... می بایست مبلغ شهریه از باجه بانک پرداخت گردد. گفتنی است پرداخت شهریه در کلیه شعب بانک ملی امکان پذیر است و نیازی به مراجعه حضوری دانشجو در شهر تفرش نیست تنها کافی است پس از مراجعه به بانک و اخذ فیش شماره حساب شهریه 021649655006 و شناسه ی دانشجو روی فیش نوشته شود. دانشجو یان عزیز توجه نمایند که شناسه واریز هر فرد مختص به خود شخص می باشد و در قسمت مشخصات کاربر در فایل دانشجو موجود است. قابل ذکر است در صورت پرداخت نقدی در باجه بانک، فیش مذکور 24 ساعت بعد به وسیله کارشناس حسابداری در فایل مالی دانشجو ثبت می گردد، بنابراین از مراجعه حضوری به حسابداری دانشجویی خودداری فرمائید.

پرداخت شهریه ثابت به صورت نقد قبل از ثبت نام الزامی است.

در صورتی که دانشجو توان کافی جهت پرداخت شهریه متغییر خود نداشته باشد می تواند از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده نماید این تسهیلات به صورت وام تأمین شهریه به شرح زیر پرداخت می گردد.

ب-وام تأمین شهریه

1)وام تآمین شهریه میان مدت:

صندوق رفاه دانشجویان جهت رفاه حال دانشجویان در پرداخت شهریه ترم تحصیلی با اعطای وام تأمین شهریه بخشی از شهریه را پرداخت نموده و طی اقساط 10 ماهه از دانشجویان استفاده کننده از تسهیلات دریافت می نماید.

مبلغ وام حداکثر به میزان 60% از شهریه کل دانشجو می باشد.

-مدارک مورد نیاز :

1.تکمیل فرم تقاضا نامه وام توسط متقاضی

2. یک فقره چک بدون تاریخ به مبلغ 120% وام اعطایی (از نوشتن کلمات اضافی مثل ضمانت، امانت و... در متن چک خودداری شود.) 3.کپی شناسنامه ضامن

4. کپی کارت دانشجویی

5.ضامن باید کارمند باشد.گواهی کسر حقوق از اداره مربوطه تایپ و شماره و امضاء گردد. مدارک فوق یک بار در طی تحصیل از دانشجو اخذ می گردد و جهت وام های بعدی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

2)وام تآمین شهریه کوتاه مدت:

صندوق رفاه دانشجویان جهت رفاه حال دانشجویان در پرداخت شهریه ترم تحصیلی با اعطای وام تأمین شهریه بخشی از شهریه را پرداخت نموده و طی اقساط 5 ماهه از دانشجویان استفاده کننده از تسهیلات دریافت می نماید.

مبلغ وام حداکثر به میزان 40% از شهریه کل دانشجو می باشد.

-مدارک مورد نیاز :

1.تکمیل فرم تقاضا نامه وام توسط متقاضی

2. یک فقره چک بدون تاریخ به مبلغ 120% وام اعطایی (از نوشتن کلمات اضافی مثل ضمانت، امانت و... در متن چک خودداری شود.)

3. کپی کارت دانشجویی

-نحوه باز پرداخت:

با توجه به اینکه پرداخت اینترنتی اقساط امکان پذیر نیست از طریق مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور با شماره حساب 3220373859 و شناسه پرداخت نسبت به واریز اقساط اقدام نماید. قابل ذکر است فیش های واریزی پس از 24 ساعت به وسیله کارشناس صندوق رفاه از سیستم دریافت و ثبت می گردد.

3)وام تامین شهریه بلند مدت پس از فراغت از تحصیل:

این نوع وام از محل وجوه اداره شده وزارت علوم و تحقیقات بوده و تنها ثبت نام و درخواست از طریق صندوق رفاه انجام می پذیرد و تحویل مدارک به صندوق رفاه واحد تعهدی نسبت به پرداخت وام به دانشجوی متقاضی ایجاد نمی کند و پس از ثبت نام و تءیید آن از طرف صندوق رفاه وزارت علوم مبلغ به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد و نحوه بازپرداخت آن بعد از فارغ التحصیل شدن دانشجو می باشد.جهت اخذ مدارک مورد نیاز این وام به صندوق رفاه مراجعه فرمایید.

4) وام اجاره مسکن:

وام اجاره مسکن به دانشجویان غیر بومی که مسکن اجاره می کنند تعلق می گیرد در صورتی که ظرفیت خوابگاه تکمیل شده باشد. مدارک مورد نیاز: کپی شناسنامه دانشجو و اصل آن برای دانشجویان متاهل – اجاره نامه معتبر – تکمیل فرم های مربوطه –ارائه گواهی کسر از حقوق از ضامن کارمند -. یک فقره چک بدون تاریخ به مبلغ 120% وام اعطایی در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش(از نوشتن کلمات اضافی مثل ضمانت، امانت و... در متن چک خودداری شود.)- کپی کارت دانشجویی

مراحل بازپرداخت:

وام اجاره مسکن طی 12 قسط پس از اعطا می بایست پرداخت گردد. مراحل پرداخت همانند وام تامین شهریه می باشد.

5)وام هزینه ازدواج :

به دانشجویانی که حین تحصیل به امر مقدس ازدواج نموده اند تعلق می گیرد.

مدارک مورد نیاز: اصل و کپی شناسنامه زوجین- کپی کارت دانشجویی –نامه گواهی کسر از حقوق ضامن کارمند- فرم تکمیل شده- یک فقره چک بدون تاریخ به مبلغ 120% وام اعطایی در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش(از نوشتن کلمات اضافی مثل ضمانت، امانت و... در متن چک خودداری شود.)

4)وام ضروری: به دانشجویانی که مشکلات مالی حاد دارند مانند بیماریهای خاص و .... با ارائه مدارک مستدل پس از تصویب کمیته وام تعلق می گیرد و فقط یک بار در طول تحصیل پرداخت می گردد و باز پرداخت آن 20 ماهه می باشد.

فایل های مرتبط