معرفی معاونت اداری و مالي

 

 

 

 

 

 

عباس رضازاده کارسالاري

 دکتری اقتصاد


اطلاعات تماس

پست الکترونیکی:  rezazadeh296@iautb.ac.ir

تلفن تماس:36238520-086