سرویس رفت و برگشت

سرویس تهران- تفرش روزهای چهارشنبه – پنجشنبه – جمعه

  • حرکت از میدان آزادی ساعت 5 صبح
  • ورود به داخل دانشگاه ساعت 8 صبح

سرویس تفرش - تهران روزهای چهارشنبه – پنجشنبه – جمعه

  • حرکت از مقابل درب دانشگاه ساعت 18:30

رزرو اینترنتی بلیت اتوبوس                             (هر 10 خرید اینترنتی بلیت یک بلیت رایگان(

http://old.iautb.ir/userfiles/image/azadi.JPG