اعضا حق التدریس

لیست اساتید حق التدریس مدعو در نیمسال تحصیلی 2-94-93

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

گروه

1

محمد حسن افشاری

کارشناسی ارشد

عمومی

2

آزیتا آقا رضایی

کارشناسی ارشد

زبان

3

صالح اسدی

دانشجوی دکتری

معماری

4

مهران ازهاریان فر

کارشناسی ارشد

معماری

5

طاهره افضلی نژاد

کارشناسی ارشد

صنایع

6

علیرضا پویان فر

کارشناسی ارشد

مدیریت

7

رضا تفرشی

کارشناسی ارشد

معماری

8

مرضیه تفرشی

کارشناسی ارشد

برق

9

مهران توکلی

کارشناسی ارشد

کامپیوتر

10

علی جعفر زاده

کارشناسی ارشد

معارف

11

ذبیح ا... جلالوند

کارشناسی ارشد

عمومی

12

مرتضی جیریایی

دکتری

عمران

13

ذلفا حسنلو

کارشناسی ارشد

معماری

14

عبدالحسین حیدری تفرشی

کارشناسی ارشد

عمومی

15

مهدی حیدری

کارشناسی ارشد

عمومی

16

امیرمهدی حیدری تفرشی

دانشجوی دکتری

عمران

17

ریحانه حیدری

کارشناسی ارشد

مدیریت

18

محمد مهدی داورپناه

کارشناسی ارشد

معارف

19

احمد رحیمی

کارشناسی ارشد

معارف

20

محمد حسن رودسرابی

کارشناسی ارشد

معارف

21

مهرداد رکنی پور

کارشناسی ارشد

معماری

22

محمد حسن رهنمای

کارشناسی ارشد

معارف

23

علی رضایی

کارشناسی ارشد

برق

24

سارا راد

کارشناسی ارشد

معماری

25

جواد راستین فر

کارشناسی ارشد

زبان

26

غلامرضا سرابادانی

کارشناسی ارشد

معارف

27

علی سلگی

کارشناسی ارشد

عمران

28

پگاه شاهوردی

کارشناسی ارشد

عمران

29

غلامرضا شهبازی

کارشناسی ارشد

معماری

30

عاطفه شهرابی فراهانی

کارشناسی ارشد

علوم پایه

31

کاظم شجاعی

کارشناسی ارشد

کامپیوتر

32

وجیهه صادقی

کارشناسی ارشد

مدیریت

33

سمیرا عسکری

کارشناسی ارشد

علوم پایه

34

سارا علامه

کارشناسی ارشد

معماری

35

بیژن علی آبادی

کارشناسی ارشد

معماری

36

علی غفاری

کارشناسی ارشد

صنایع

37

محمد مهدی غنی مقدم

کارشناسی ارشد

عمران

38

محمد فریدون

کارشناسي ارشد

معماری

39

حسین فلاح دار

دکتری

معماری

40

جلال فرزامی

دانشجوی دکتری

علوم پایه

41

مرتضی قربانی

کارشناسی ارشد

برق

42

مرضیه کریمی

کارشناسی ارشد

صنایع

43

محمد کرمی

کارشناسی ارشد

معماری

44

محسن کاملی

دانشجوی دکتری

معماری

45

نفیسه کام بخش

کارشناسی ارشد

عمران

46

شهرام گرامی

کارشناسی ارشد

معماری

47

مریم گنجعلی

کارشناسی ارشد

عمومی

48

محمد گلریز

کارشناسی ارشد

معماری

49

حمیدرضا مسلمی

کارشناسی ارشد

معارف

50

شکیبا محبعلی

کارشناسی ارشد

زبان

51

امیر محمدپور

کارشناسی ارشد

معماری

52

منیر میر اشرفی

کارشناسی ارشد

معارف

53

منیژه مرادخانی

کارشناسی ارشد

عمومی

54

علی مختاریان

کارشناسی ارشد

معماری

55

علیرضا مهران

کارشناسی ارشد

عمران

56

سمانه مولایی

کارشناسی ارشد

زبان

57

ابوالفضل محمد باقر

کارشناسی ارشد

مدیریت

58

سهیلا مجلسی ارده جانی

دانشجوی دکتری

عمومی

59

علی اکبر محمودیان

کارشناسی ارشد

عمران

60

سعید میرجعفری

کارشناسی ارشد

مدیریت

61

حمیدرضا واشقانی فراهانی

کارشناسی ارشد

برق

62

محمد مهدی محمودیان

کارشناسی ارشد

عمومی

63 مرتضی بیابانی

کارشناسی ارشد

معماری
64 فاطمه السادات حیدری

کارشناسی ارشد

صنایع
65 علیرضا افضلی نیک

کارشناسی ارشد

کامپیوتر
66 مریم شهسواری

کارشناسی ارشد

کامپیوتر