پاسخگویی به سؤالات آموزشی

باسمه تعالی

دانشجویان عزیز در صورت برخورد با سایر مسایل و مشکلات می توانند با ایمیل معاونت محترم آموزشی جناب آقای طاووسی، به آدرس m_stat83@yahoo.com در ارتباط باشند.

سئوال: اگر درس تنظیم خانواده را پاس کرده باشیم باید دانش خانواده را نیز انتخاب کنیم؟
مطابق بخشنامه شماره 363393/36 مورخ 26/10/87 دانشجویانی که دروس وصایای امام (ره)، قرآن و تنظیم خانواده را در مقطع پایین تر گذرانده اند از گذراندن مجدد آنها در مقاطع بالاتر معاف می باشند. همچنین طبق بخشنامه شماره 217478/36 مورخ 6/7/92 درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش 2 واحد نظری جایگزین درس تنظیم خانواده و جمعیت گردیده است، لذا دانشجویانیکه درس تنظیم خانواده را گذرانده اند از گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت می باشند.

سئوال: دروس جبرانی رشته های حسابداری و مدیریت در مقطع کارشناسی ناپیوسته کدام دروس می باشند؟
دانشجویانی که دارای مدرک کاردانی پیوسته حسابداری می باشند می بایست 11 واحد درسی ذیل را به صورت جبرانی بگذرانند.
ریاضی پایه و مقدمات آمار 3 واحد
روش تحقیق و مأخذشناسی 3 واحد
مروری بر حسابداری مالی و صنعتی 3 واحد
زبان تخصصی 2 واحد
دانشجویانی که دارای مدرک کاردانی پیوسته غیر از رشته حسابداری (غیر همنام) می باشند می بایست 11 واحد درسی ذیل را به صورت جبرانی بگذرانند.
اصول حسابداری 1 4 واحد
حسابداری مالیاتی 2 واحد
مروری بر حسابدرای مالی و صنعتی 3 واحد
زبان تخصصی 2 واحد
دارندگان مدرک کاردانی ناپیوسته رشته حسابداری ملزم به گذراندن 9 واحد درسی جبرانی ذیل می باشند.
حسابداری میانه 4 واحد
حسابداری مالیاتی 2 واحد
مروری بر حسابداری مالی و صنعتی 3 واحد
دارندگان مدرک پایه کاردانی ناپیوسته سایر رشته ها به جز رشته حسابداری ملزم به گذراندن 8 واحد درسی می باشند.
اصول حسابداری 1 3 واحد
حسابداری مالیاتی 2 واحد
مروری بر حسابداری مالی و صنعتی 3 واحد
تذکر: ضمناً دارندگان مدرک کاردانی از دانشگاه علمی کاربردی کاردانی ناپیوسته محسوب می شوند.

سئوال: اگر فارغ التحصیل باشیم در ترم آخر چند واحد می توانم پاس کنم؟
طبق ماده 19 آئین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.
ضمناً با احتساب دروس قرآن و وصایا اخذ 26 واحد در نیمسال آخر در صورت فراغت از تحصیل بلامانع می باشد.

سئوال: شرایط دریافت درس معرفی به استاد چگونه است و مراحل انجام کار چگونه است؟
مطابق ماده 20 آئین نامه آموزشی دانشگاه چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر 3 درس نظری به ارزش 6 واحد درسی باقیمانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه تعیین می شود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد می گذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس حذف (بلااثر می گردد) و می تواند بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان بدهد.
ضمناً به استحضار می رساند تا اخذ 4 واحد از دروس باقیمانده با هماهنگی گروه مربوطه می باشد و در صورت باقی ماندن تعداد 5 یا 6 واحد دروس نظری پس از تکمیل فرم مربوطه و موافقت کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد دانشجویان می توانند جهت اخذ دروس در قالب معرفی به استاد به گروه مربوطه مراجعه نمایند.
مراحل ثبت نام معرفی به استاد:

«مرحله اول»
مراجعۀ دانشجو به گروه و دریافت فرم معرفی به استاد. (دو برگ)
«مرحلۀ دوم»
درخواست کارنامه توسط گروه و بررسی آن و تأیید فرم پس از تعیین استاد.
«
مرحله سوم»
مراجعۀ دانشجو به همراه فرم تأیید شده توسط گروه به مدیر آموزش.
«
مرحله چهارم»
تأیید فرم توسط مدیر آموزش و معرفی دانشجو به ثبت اطلاعات.
«
مرحلۀ پنجم»
ثبت درس توسط ثبت اطلاعات و معرفی به امور مالی جهت تعیین شهریه.
«
مرحله ششم»
انجام مراحل امور مالی و تأیید فرم معرفی به استاد توسط امور مالی و معرفی دانشجو به گروه. (ثبت نام قطعی)
«مرحله هفتم»
مراجعه مجدد دانشجو به گروه و دریافت فرم شمارۀ (2) از گروه.
(
در اولین مرحله یک برگ از فرم اول توسط گروه دریافت می شود و از طریق اداری به بایگانی ارسال می شود.)
«مرحله هشتم»
دانشجو فرم شماره (2) را تحویل استاد مربوطه داده و سرفصل درس را از استاد دریافت می دارد.
«
مرحلۀ نهم»
در تاریخ مقرر دانشجو جهت امتحان به دانشگاه مراجعه می نماید و پس از امتحان ادارۀ امتحانات فرم شمارۀ (3)
را داخل پاسخنامه گذاشته و تحویل استاد مربوطه می دهد.
«
مرحلۀ دهم»
استاد پس از تصحیح، فرم نمره و پاسخنامه را به ادارۀ امتحانات تحویل می دهد.