مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات


مرکزکامپیوتر از سه بخش زیر تشکیل شده است:
1-اداره ارتباطات شبكه و اينترنت : در زمينه شناسايي نيازهاي ارتباطي كليه بخشهاي دانشگاه، پشتيباني و توسعه هر گونه تجهيزات و سيستم جهت انتقال اطلاعات و ايجاد ارتباط مورد نياز به ‌همراه مديريت دامنه ها و همچنين نصب و راه اندازي برنامه‫ هاي تحت شبكه و مديريت برنامه‌هاي امنيتي در شبكه و ارائه سرويس اينترنت و خدمات وابسته به آن در حال فعاليت مي‌باشد.‬
2-اداره تجهيزات سيستم‌هاي رايانه‌اي : وظيفه نظارت و كنترل درخواست‌هاي مربوط به تجهيزات آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه را عهده دار مي‌باشد.
3-اداره آمار و اطلاعات : در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیل‌های آماری دانشگاه مي‌باشد و با هدف پویایی نظام اطلاعاتی، اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه فعاليت مي‌نمايد