کتاب های چاپ شده

ردیف

نام کتاب

نویسنده

گروه تخصصی

سال انتشار

1

مدارهای الکترونیک1

محسن علیایی

برق

1384

2

مدارهای الکترونیک2

محسن علیایی

برق

1384

3

حسابداری مالی

قاسم مهانپور و علیرضا فرشیدپور

حسابداری

1384

4

تشریح مسائل ریاضیات پایه

محمد دهقاندار

علوم پایه

1385

5

Reading English Through Practice

محمود نیکی ملکی و مریم صیاد فر

زبان انگلیسی

1385

6

تنش های روانی تدریس

مجتبی فرداد

زبان انگلیسی

1386

7

بانکداری خارجی 2

محمد روشن و بابک تصاعدیان

مدیریت

1386

8

Reading Comprehension and Grammar

تقی مشهدی تفرشی

زبان انگلیسی

1386

9

ریاضیات عمومی 1

علی کردی

علوم پایه

1386

10

بازاریابی بر محور ارتباط با مشتریان

رضا تقدیری حسن صابری

مدیریت

1387

11

ریاضی عمومی 2

علی نجاتی و محمدعلی مهرپویا

علوم پایه

1387

12

در ایران  IT

پیمان بیات

کامپیوتر

1387

13

تجارت الکترونیک در ایران

پیمان بیات

کامپیوتر

1387

14

عیب یابی و تعمیر شبکه های کامپیوتری1

پیمان بیات و محرم چلنگر

کامپیوتر

1387

15

عیب یابی و تعمیر شبکه های کامپیوتری2

پیمان بیات و محرم چلنگر

کامپیوتر

1387

16

Categorical idioms

هادی آرزومندی و محمود نیکی ملکی

زبان انگلیسی

1388

17

Why not learning English through tasks

هادی آرزومندی و محمود نیکی ملکی و مریم صیادفر

زبان انگلیسی

1389

18

درآمدی بر اقتصاد و بانکداری از دیدگاه اسلام

فرشاد مطلبی

مدیریت

1391

19

معادلات دیفرانسیل

علی نجاتی

علوم پایه

1389

20

سنسورهای مجاورتی

محمد کرمی

برق

1390

21

حسابداری بهای تمام شده 2

فرهاد جابرزاده

حسابداری

1392

22

انرژی خورشیدی و کاربرد های صنعتی و خانگی آن

وحید ندیمی

برق

1390

23

آمادگی جسمانی و تیراندازی عملیاتی پلیس

محمد ملکی پویا

تربیت بدنی

1392