اولين همايش ملي اقتصادمقاومتي دانش بنيان

 

 

برای ورود به وب سايت همايش اينجا کليک کنيد :               

 

عناوين مقاله هاي ارائه شده دراولين همایش ملي اقتصاد مقاومتی دانش بنیان

 

ردیف

عنوان

1

نقش بازار سرمایه در تأمین مالی ایده ها و طرح های دانش بنیان

2

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان دستگاههای دولتی

3

شناسایی عوامل مرثر در نوآوری مبتنی بر دانش با روش دلفی

4

نقش مدیریت و کارآفرینی سازمانی در پدید آوردن خلاقیت

5

تأثیر دادگاه های الکترونیک بر پیشبرد پرونده های کیفری

6

بررسی اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب خاورمیانه

7

استراتژی اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی

8

شناسایی زنجیره ارزش فضای سبزه شهری: تعیین نقش نهادها، فناوری و عوامل تولید

9

نگرشی بر شناسایی و سنجش مخاطرات داخلی و خارجی اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد مقاومتی

10

بررسی چالش های و فرصت های مدیریت کلان فضای مجازی و نقش آن در اقتصاد دانش بنیان به عنوان محور توسعه اقتصاد مقاومتی

11

زمینه ها و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان: نگاهی به مدلهای طراحی شده جدید

12

نقش لاگ در پیشبرد دانش و اقتصاد

13

بررسی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تبیین الگوی نظری (براساس دکترین مقام معظم رهبری)

14

بررسی هزینه ها و منافع محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی

15

نقش خانواده در تجلی اقتصاد مقاومتی با سیاست اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی

16

بازنمایی فرهنگ سازی عمومی اقتصاد مقاومتی در برنامه های شاخص اقتصادی سیما

17

اقتصاد دانش بنیان در منظومه فکری مقام معظم رهبری (با تأکید بر الزامات اقتصاد مقاومتی)

18

آسیب شناسی جایگاه نهاد وقف در مقاوم سازی اقتصاد کشور

19

اثر تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری مخاطره آمیز بر کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک بحران مالی در عرضه اولیه سهام

20

نقش کارآفريني در رشد اقتصاد و بهره وري

21

بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی

22

وابستگی به واردات کالاهای ضروری و بررسی برخی ابعاد آسیب زای آن بر اقتصاد ج.ا.ایران

23

رابطۀ بین اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی و تخصیص اعتبار

24

اقتصاد مقاومتی و بورس کالا

25

نرم افزار استاندارد نظام مدیریت آراستگی محیط کار/ خانه داری صنعتی (5s)

26

انتخاب دانش پیشگام در عصر اقتصاد دانش بنیان؛ پیش نیازها و ضرورت ها

27

نقش شرکتهای دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی

28

بررسی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست از منظر اقتصاد مقاومتی

29

اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جهادی

30

اقتصاد مقاومتی و توسعه سرمایه

31

اقتصاد مقاومتی و نقشه جامع علمی کشور

32

جایگاه کریدورهای علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان

33

بررسی پتانسیل رسانه های مجازی در فرهنگ سازی و تبیین اقتصاد مقاومتی در جامعه

34

مفهوم شناسی اقتصاد دانش بنیان و ابعاد تأثیر گذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی

35

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر توسعه اقتصادی صنایع کوچک و متوسط

36

اقتصاد مقاومتی و توسعه سرمایه

37

راهکارهای اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

38

پایش اقتصاد مقاومتی و راهبرد اقتصاد دانش بنیان

39

مدیریت مصرف انرژی رایانه ها در سازمان ها از طریق تحویل نگاه و رفتار سازمانی

40

بررسی میزان تأثیر فساد مالی با ارائه به موقع صورت های مالی (بارویکرد اقتصاد مقاومتی دانش بنیان)

41

راهبردها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی دانش بنیان

42

تبیین استراتژی نقش دستگاه های نظارتی بر تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان

43

نقت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

44

ورود کارآفرینان در اقتصاد دانش بنیان

45

اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، وظایف، راهکارها و مشکلات پیش رو

46

مشاغل خانگی و اقتصاد مقاومتی

47

نقش زنان در توسعه اقتصادی با بهره گیری از هنرهاي سنتی ایران

48

آسیب شناسی سبک زندگی مصرف گرا به کارکرد اقتصادی خانواده از منظر قرآن و حدیث

49

رهیافت نوین جهت جهت کاهش انرژی و مصرف آب و بهینه سازی آنها در صنایع برودتی و کولرهای آبی

50

اقتصاد مقاومتی

51

اقتصاد مقاومتی و مدیریت مخاطرات اقتصادی

52

برندسازی در بنگاه های کوچک و متوسط

53

آسیب شناسی مشکلات اشتغال یافتگان جامعه هدف بهزیستی

54

آسیب شناسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بانک ها ( مطالعه موردي استان مازندران 1394)

55

راهبرد اثر بخش نظام بانکی کشور در ارتقای توان رقابتی و جهانی

56

مدل توانمندسازی اقتصادی مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)

57

کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

58

نقش دانشگاه به عنوان کليد توسعه ی کارآفريني

59

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و کارآفريني

60

بررسي تاثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملکرد شغلي کارکنان ( با رويکرد استقرار اقتصاد مقاومتي )

61

بررسي رابطه استراتژيهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد  شغلي کارکنان " با رويکرد استقرار اقتصاد مقاومتي "