طرح های پژوهشی

ردیف

نام طرح

نام مجری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

گروه تخصصی

ملاحظات

1

بررسی و شناخت مشکلات موجود و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت رفع آن

محمدرضا ولیپور

16/5/85

1/12/85

فنی مهندسی

خاتمه یافته

2

بررسی پیامدهای مثبت تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزشی، فرهنگی و اجتماعی

بابک تصاعدیان

1/7/85

1/2/86

علوم انسانی

خاتمه یافته

3

بررسی لرزش در سولیتون ها و راه های غلبه بر آن در فیبرهای نوری

محسن علیایی

15/12/85

6/11/89

فنی مهندسی

خاتمه یافته

4

حذف بیولوژیک آلایندة رنگی آزوی اسید رد 37 با استفاده از قارچ Irpex Lacteus تثبیت شده بر روی پایة پلی اورتان.

جعفر آدینه

5/4/86

16/12/88

فنی مهندسی

خاتمه یافته

5

شهر الکترونیکی تفرش

پیمان بیات

6/2/86

21/7/86

فنی مهندسی

خاتمه یافته

6

بهسازی بسترهای ماسه ای سست به کمک پذرولانهای افزودنی

ابوذر صالح

1/7/86

3/9/87

فنی مهندسی

خاتمه یافته

7

طراحي و تدوين مدلهاي آميخته‌ها ترفيعي و تشويقي  جهت جذب هيأت علمي

حسین زارع مدوئیه

5/8/86

23/1/89

علوم انسانی

خاتمه یافته

8

تاثیر روش های پیش فعال سازی بیومس مرده قارچ آسپرزیلوس نیجر در فرایند جذب رنگ آزوی راکتیو بلک در محلول های آبی

جعفر آدینه

1/11/86

11/6/89

فنی مهندسی

خاتمه یافته

9

ارائه یک الگوریتم جهت تنظیم برنامه هفتگی

محمد طاووسی

14/11/86

14/5/87

علوم پایه

خاتمه یافته

10

فازی a ایده آل از BCI جبر

محمد طاووسی

14/11/86

14/4/87

علوم پایه

خاتمه یافته

11

مقایسه میزان پذیرش رشته های مهندسی صنایع و رشته مدیریت صنعتی

محمد احسانی فر

30/11/86

11/6/89

علوم انسانی

خاتمه یافته

12

بررسی رابطه بین پنج صفت اصلی شخصیت و رضامندی زناشویی

نرگس رازقی

17/1/87

17/7/87

علوم انسانی

خاتمه یافته

13

محاسبه تقارن فولرن های بزرگ و اندیس توپولوژیکی نانو لوله ها

مهدی ذبیحی

26/1/87

22/4/89

علوم پایه

خاتمه یافته

14

طلاق روانی : طراحی و ساخت مقياس سنجش طلاق روانی

نرگس رازقی

18/2/87

30/8/88

علوم انسانی

خاتمه یافته

15

بررسی تواناییهای اولیه (عمومی) دانشجویان رشته های مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش در استفاده از فرصتهای شغلی (استخدام در بخش خصوصی)

علی علیزاده دولت آباد

31/4/87

16/12/88

علوم انسانی

خاتمه یافته

16

تعيين سبك‎هاي مديريت مديران زن براساس سبك‎هاي چهارگانه مديريتي ردين و تاثير اين سبك‎ها بر رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه دخترانه شهر اراک

علی علیزاده

3/6/87

16/5/89

علوم انسانی

خاتمه یافته

17

ارزیابی اثر بخشی و کیفیت آموزش با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره و تئوری مجموعه فازی 

علی سبحانی

1/7/87

16/8/89

علوم انسانی

خاتمه یافته

18

عملکرد صادراتی و نقش آن در تعهد صادراتی و انطباق استراتژی بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط

حسن صابری

10/9/87

18/5/89

علوم انسانی

خاتمه یافته

19

بررسی  روشهای مختلف تحلیل دینامیکی و مقایسه آن

محمدرضا ولی پور

1/11/87

21/11/88

فنی مهندسی

خاتمه یافته

20

T فازی – a ایده آل از BCI – جبر

محمد طاووسی اصل

1/11/87

24/5/88

علوم پایه

خاتمه یافته

21

اثر انتشار امواج لرزه ای بر شبکه خطوط لوله مدفون در خاک

ابوذر صالح

1/12/87

5/2/89

فنی مهندسی

خاتمه یافته

22

پایلوت یک مرکز در سطح دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش ( فاز یک )

مریم عسگری

15/1/88

22/12/89

فنی مهندسی

خاتمه یافته

23

رتبه بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران پروژه عمرانی مبتنی بر استاندارد مدیریت پروژه آمریکا

ابوذر صالح

20/2/88

1/3/90

فنی مهندسی

خاتمه یافته

24

بررسی میزان تطبیق نتایج فعالیت های آموزشی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی با اصل 43 قانون اساسی

فرشاد مطلبی

24/4/88

24/10/88

علوم انسانی

خاتمه یافته

25

تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

مهدی آقایی

25/4/88

23/5/90

علوم انسانی

خاتمه یافته

26

بررسی تاثیر شواهد داستان گونه بر درک مطلب دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی

محمود نیکی ملکی

10/5/88

11/11/88

علوم انسانی

خاتمه یافته

27

رتبه بندی خودروهای موجود در بازار ایران با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره در حالت فازی

محمد احسانی فر

20/8/88

20/12/88

علوم انسانی

خاتمه یافته

28

بررسی توصیف کننده های توپولوژیکی برخی نانو ساختارها

محسن داودی منفرد

18/9/88

22/4/89

علوم پایه

خاتمه یافته

29

شبيه سازي و مدل سازي ترافيك شهري

محمد شاهوردی

20/9/88

1/9/89

فنی مهندسی

خاتمه یافته

30

ایجاد برابری ( ارزش ) برند در بازار پوشاک ایران

حسن صابری

1/11/88

22/9/89

علوم انسانی

خاتمه یافته

31

عدالت درک شده و رضایت کارمند از ارزیابی عملکرد

بابک تصاعدیان

1/11/88

14/6/90

علوم انسانی

خاتمه یافته

32

بررسی تاثیر ویژگی های فردی نیروی انسانی بر اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

بابک تصاعدیان

21/11/88

9/10/89

علوم انسانی

خاتمه یافته

33

بررسی رابطه بین شیوه های نظارت و ویژگیهای با سلامت سازمانی  

علی علیزاده

25/12/88

30/9/89

علوم انسانی

خاتمه یافته

33

تاثیر ذهنی برند بر مشتریان رستورانها

محمدرضا بهبهانیان

1/4/89

1/9/89

علوم انسانی

ارسال گزارش

34

بررسی اثرات تغییرات عرضه پول بر تولید در اقتصاد ایران. (متقارن  یا نامتقارن)

علیرضا بهروزنیا

15/4/89

16/10/89

علوم انسانی

خاتمه یافته

35

بررسی ساختار برخی گروههای متناهی با اعضای مرتبه2

مهدی ذبیحی

15/9/89

19/8/90

علوم پایه

خاتمه یافته

36

بررسی وتعیین تقارن ملکولی برخی از فولرین ها

محسن داودی منفرد

1/10/89

19/8/90

علوم پایه

خاتمه یافته

37

بررسی اثرات نامتقارن یا نامتقارن نرخ ارز بر تولید و تورم در اقتصاد ایران

علیرضا بهروزنیا

1/12/89

1/3/89

علوم انسانی

خاتمه یافته

38

ارزیابی عملکرد معاونین آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد با استفاده از رویکرد بازخورد 360درجه

علی علیزاده

15/1/90

15/7/90

علوم انسانی

خاتمه یافته

39

بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1338تا 1389(بر اساس تئوری نفرین منابع)

علیرضا بهروزنیا

1/7/90

1/10/90

علوم انسانی

خاتمه یافته

40

مدل سازی جبری برای روش آنالیز هوموتوپی جهت حل دسته جدید معادلات انتگرال ترکیبی

محسن داودی منفرد

1/9/90

1/3/91

علوم پایه

خاتمه یافته

41

               استراتژی منحصر بفرد " بازاریابی پیوندی " و نقش آن در تغییر تصمیم خرید مصرف کننده

حسن صابری

20/10/90

20/3/91

علوم انسانی

درحال اجرا

42

بررسی میزان تاثیر بیمه تصمیم بر بهبود فرایند تصمیم گیری مدیران میانی

بابک تصاعدیان

23/1/91

23/7/91

علوم انسانی

در حال اجرا

43

بکارگیری VSM برا تقریب مدل  C-FEATURES در طبقه بندی خودکار متون

محمدحسین بیات

30/1/91

30/7/91

فنی مهندسی

در حال اجرا

44

عدد فیبوناچی در گرافها

محسن داودی منفرد

1/2/91

1/8/91

علوم پایه

در حال اجرا

45

بررسی خواص در برخی از گرافهای جبری

مهدی ذبیحی

15/2/91

15/8/91

علوم پایه

خاتمه یافته

46

بررسی شیوه های عددی کاهش بر کنش ستونها در سازه های مهاربندی شده

ابوذر صالح

1/3/91

1/12/91

فنی مهندسی

در حال اجرا

47

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر تورم و راهبرد مدیریت درآمدهای نفتی

علیرضا بهروزنیا

20/3/91

20/6/91

علوم انسانی

خاتمه یافته

48

بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تفرش

علی علیزاده

25/4/91

25/10/91

علوم انسانی

در حال اجرا

49

بررسی رابطه هوش عاطفی با رهبری تحول گرا در بین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

مهدی آقایی

15/6/91

15/10/91

علوم انسانی

اصلاح گزارش نهایی

50

بنای متقارن پیش ساخته تکرار شونده

میترا کلانتری

1/8/91

30/11/91

فنی مهندسی

ارسال گزارش

51

بررسی رابطه بین سرمایه گذاری خارجی و متغیرهای کلان اقتصادی

عباس رضازاده

15 / 12 / 91   

15/3/92

علوم انسانی

خاتمه یافته

 52

الگوریتم برای توازن بار در شبکه هایWMN  

مریم عسگری

92/11/01

 93/01/06

فنی مهندسی

 گزارش نهایی

 53

 ارائه يک الگوريتم زمانبندي براي شبکه های VANET با در نظر گرفتن نوع داده

محمد شاهوردی

 92/11/01

93/01/06

فنی مهندسی

 گزارش نهایی