عملکرد سال گذشته

راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری

مجهز کردن ساختمانهای آموزشی ، سالن های جلسات ، استاد سرا و خوابگاه به اینترنت ADSL

تأسیس اتاق دفاعیه

همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان

مسابقات کشوری دومینو دانشگاه های کشور

مسابقات سازه های کاغذی واحد

مسابقات سازه با نی واحد

ثبت کلیه مجلات فارسی و لاتین موجود در کتابخانه درنرم افزار نوسا

همایش روز مهندس

سایت دانشگاه