شورای پژوهش


چهارمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد مورخ 96/1/24

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

آرش راست پور

تجارت الکترونیک

بهینه سازی مصرف انرژی در پیاده سازی های مبتنی بر استاندارد سیگفاکس در اینترنت اشیا

تایید

علی تجویدی

محمد شاهوردی

2

داود کنعانی بند کهن

تجارت الکترونیک

ایجاد سیستم هوشمند مراقبت های بهداشتی در خانه با استفاده از اینترنت اشیا با روش الگوریتم KNN

تایید

محمد رباطمیلی

محمد شاهوردی

3

سید وحید جاویدان

تجارت الکترونیک

تشخیص بیماری سرطان سینه به کمک الگوریتم های داده کاوی

تایید

محمد رباط میلی

محمد شاهوردی

4

علی حشمتی منزه

تجارت الکترونیک

عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر نقش میانجی اعتماد در شرکت ماد گستر

تایید

امیر فروغی

محمد شاهوردی

5

علی حقی نوجه ده

تجارت الکترونیک

تشخیص کارت پرداخت تقلبی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

تایید

محمد رباطمیلی

محمدحسین بیات

6

نگار آزرم

تجارت الکترونیک

پیش بینی و خوشه بندی عوامل موثر متغییر های اقتصادی بر بهای سهام به وسیله داده کاوی (مطالعه موردی : اطلاعات 150 شرکت عضو بورس اوراق بها دار در ایران )

تایید

محمد طاووسی اصل

مریم عسگری

7

امیر حسین چاوشی

حسابداری

رابطه بانکداری با اهرم نسبی و بازده سهام(مورد مطالعه: بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

تایید

وحیدرضا مشتاق عراقی

مهدی آقایی

8

صادق عیوض خانی

حسابداری

بررسی عوامل موثر و تاثیرگذار بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تایید

مهدی آقایی

حسین دیباچی

9

طیبه بیات مزلقانی

حسابداری

رابطه ی مدیریت ارزش افزایی (VBM) با حاکمیت شرکتی در شرکتهای تولیدی فعال شهرستان ساوه

تایید

علیرضا بهروزنیا

مهدی آقایی

10

محمد همتی

حسابداری

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه بدهی با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

سید موسی محمدی

علیرضا بهروزنیا

11

محمود ورزکار

حسابداری

بررسی به کارگیری روشهای مختلف تامین مالی بر عملکرد کارکنان شعب بانک توسعه تعاون

تایید

چیا امین پناه

مهدی آقایی

12

مرجان نظامیان

حسابداری

بررسی تاثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر ارتقا بهره وری بخش های دولتی

تایید

وحیدرضا مشتاق عراقی

مهدی آقایی

13

مهسا شریعتی

حسابداری

محدودیت های تامین مالی و سرمایه گذاری در R&d

تایید

علیرضا بهروزنیا

موسی محمدی

14

امیر ذهنی

شبکه های کامپیوتری

ارائه یک معماری جهت عضویت خودروها در شبکه اجتماعی خودرویی

تایید

محمود فتحی

محمد شاهوردی

15

سمیه ذوالفقاری

شبکه های کامپیوتری

بهبود قابلیت اعتماد در شبکه های اجتماعی خودرویی

تایید

محمود فتحی

محمد شاهوردی

16

علی مجیدی

عمران

مقایسه نتایج طراحی لرزه ای به روش استاتیکی خطی آیین نامه فولادی ایران با کانادا و مطالعه موردی سه قاب فولادی 5 و7و9 طبقه

تایید

ابوذر صالح

حسن حاجیانی

17

مجید خراسانی

عمران

بررسی ععدی و آزمایشگاهی روشهای کاهش ضربه، برخورد و انفجار سلاحها بر استحکامات دفاعی(مواضع سطحی) دال بتنی

تایید

محمدرضا ولی پور

ابوذر صالح

18

احسان آرش

کامپیوتر-نرم افزار

یک روش برای یافتن نمای بهینه در سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی با استفاده از تکنیک های فراداده کاوی

تایید

محمد رباط میلی

محمد شاهوردی

19

عاطفه باقری

کامپیوتر-نرم افزار

بهینه سازی پرس و جوهای پارامتری در بانک اطلاعات رابطه ای با الگوریتم ترکیبیPSO-GA

تایید

علی تجویدی

محمدحسین بیات

20

مرجان نجفی

کامپیوتر-نرم افزار

روشی برای انتخاب سرخوشه ها در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر کدگذاری شبکه با استفاده از الگوریتم اجتماع پرندگان

تایید

محمد رباط میلی

محمدحسین بیات

21

مهدی جعفری دستجردی

مدیریت اجرایی

بررسی تأثیر استقرار سیستم EFQM بر افزایش بهره وری در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

تایید

فرشاد مطلبی

حسن صابری

22

یلدا شاه علی

مدیریت اجرایی

نقش آشفتگی های روابط خانوادگی و تحصیلات و جنسیت بر ارزش های مادی گرایانه و خرید اجباری

تایید

محمدرضا بهبهانیان

عباس رضازاده کارسالاری

 

پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد مورخ 96/1/31

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

حیدرعلی کورنگی

تجارت الکترونیک

یک الگوی جدید بومی برای اندازه گیری ریسک حملات سایبری در بیمه سایبری بر اساس آزمون های نفوذپذیری

تایید

علی تجویدی

محمد حسین بیات

2

منصور کاردان مردانلو

تجارت الکترونیک

طراحی یک سیستم سنجش عملکرد برای کنترل بهداشت مواد غذایی از طریق داده کاوی :مطالعه موردی سازمان بهداشت و درمان

تایید

محمد طاووسی اصل

محمد حسین بیات

3

علیرضا هاشمی

کامپیوتر

ارائه ی روشی کارآمد برای نمایه سازی تطبیقی داده ها

تایید

علی تجویدی

محمدحسین بیات

4

جواد نعمتی

حسابداری

تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین سطح مسئولیت اجتماعی شرکتها و کیفیت گزارشگری مالی

تایید

چیا امین پناه

علیرضا بهروزنیا

5

صادق احمدی پور

حسابداری

بررسی ارتباط آثار ساختار سرمایه و بازدهی منابع نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تایید

عباس رضازاده کارسالار

محمد طاووسی اصل

6

فاطمه قاسمی کوک تپه

حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی اجباری شرکت و محافظه کاری حسابداری شرکت(مورد مطالعه: شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار)

رد

عباس رضازاده کارسالار

مهدی اقایی

7

محمدعلی نصیری

حسابداری

بررسی ارتباط بین ریسک سرمایه، تمرکز مالکیت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رد

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

8

حسین پور همت ابوذر

حسابداری

بررسی ارتباط بین محدودیتهای مالی و حاکمیت هیات مدیره با سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رد

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

9

عباس حیدری رفعت

حسابداری

بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و منابع تامین مالی با مسئولیت اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رد

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

10

حسین صابری

حسابداری

عملکرد اجتماعی شرکتها مزیت رقابتی و تداوم سود و ارزش شرکت

رد

چیا امین پناه

وحید رضا مشتاق عراقی

11

کامبیز مجرد باروق

حسابداری

بررسی و برنامه ریزی منابع سازمانی نوین، در جهت راهکارهای پیش بینی احتمال ورشکستگی با استفاده از مدل آلتمن در شرکت های بورسی ایران

رد

چیا امین پناه

وحید رضا مشتاق عراقی

12

محمد صدری

حسابداری

بررسی اثر نسبت بدهی به دارایی ،نقدینگی و اندازه شرکت بر عرضه های عمومی اولیه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

13

فاطمه قاسمی کوک تپه

حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی اجباری شرکت و محافظه کاری حسابداری شرکت(مورد مطالعه: شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار)

تایید

عباس رضازاده کارسالار

مهدی اقایی

14

سید حمید کشفی

حسابداری

بررسی تاثیر مدل ارزیابی ریسک مشتریان تسهیلات بلند مدت با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون لجستیک در بانک ملی استان مرکزی

تایید

سید موسی محمدی

مهدی آقایی

15

مهدی رضایی فر

حسابداری

بررسی اثر سیاست محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری با در نظر گرفتن سیاست های انقباضی پولی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

چیا امین پناه

حسین دیباچی

16

حمید احمدی

حسابداری

شناسایی عوامل موثر بر افشا مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

17

امیرسجاد ملکی فاراب

شبکه های کامپیوتری

بهینه سازی مصرف انرژی در مرکز پایش ویدیوی ابری بر اساس زمانبندی کار و جاگذاری ماشین مجازی

تایید

محمد رباطمیلی

محمد حسین بیات

18

یاسر ایزدخواه

مدیریت اجرایی

تأثیر نقش سازگاری شغلی بر رضایت شغلی در کارکنان شرکت توربو تک خاورمیانه

تایید

علیرضا بهروزنیا

محمد طاووسی اصل

19

محمد سلیمی

علوم کامپیوتر

بهبود مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در مشترکین اینترنت پر سرعت (ADSL2+) مخابرات منطقه مرکزی با استفاده از تکنیک داده کاوی (datamining)

تایید

علی تجویدی

محمدحسین بیان

 
 
ششمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد مورخ 96/2/21

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

کامبیز مجرد باروق

حسابداری

بررسی و برنامه ریزی منابع سازمانی نوین، در جهت راهکارهای پیش بینی احتمال ورشکستگی با استفاده از مدل آلتمن در شرکت های بورسی ایران

تأیید

چیا امین پناه

وحید رضا مشتاق عراقی

2

فاطمه قاسمی کوک تپه

حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی اجباری شرکت و محافظه کاری حسابداری شرکت(مورد مطالعه: شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار)

تأیید

عباس رضازاده کارسالار

مهدی اقایی

3

سمیه زمردی

حسابداری

بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی با تجدید ارائه صورتهای مالی

تأیید

چیا امین پناه

سید موسی محمدی

4

بهاره عسگری

روانشناسی

اثربخشی آموزش برنامه ریزی عصبی-کلامی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی دبیران آموزش و پرورش شهر اراک

تأیید

شیما چهرئی

لیلا فراغت

5

عباس حیدری رفعت

حسابداری

بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و منابع تامین مالی با مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

6

محمدعلی نصیری

حسابداری

بررسی ارتباط بین محدودیتهای مالی و حاکمیت هیات مدیره با سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

7

نسرین ولی

حسابداری

عوامل تاثیر گذاری انتشار قسمت اولیه سهام شرکت برسهام آن شرکت و سایر شرکتهای همان صنعت

تأیید

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

8

محمد مختاری

برق

بکارگیری لیزر DFB جهت تشخیص گازهای پر خطر H2S و CH4-NH3 در مرحله امکان سنجی بهره برداری از انرژی زمین گرمایی

تأیید

محسن علیایی

وحید ندیمی

9

هدی محمدی

روانشناسی

اثر بخشی درمان مبتنی بر دلبستگی و اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

10

 حسین فراش معصومی

معماری

طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر همزیستی سالمندان و خانواده ها با استفاده از نظریه احساس جمعی در شهر قم

رد

علی مختاریان

نرگس رازقی

11

مهدی خرمیان

معماری

طراحی فضای بازی کودکان در پارک های شهری با رویکرد ارتقا خلاقیت کودک

رد

علی مختاریان

میترا کلانتری

 
هفتمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد مورخ 96/2/28

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

حسین فراش معصومی

معماری

طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر همزیستی سالمندان و خانواده ها با استفاده از نظریه احساس جمعی در شهر قم

تأیید

علی مختاریان

نرگس رازقی

2

مهدی خرمیان

معماری

طراحی فضای بازی کودکان در پارک های شهری با رویکرد ارتقا خلاقیت کودک

تأیید

علی مختاریان

میترا کلانتری

3

حسین پور همت ابوذر

حسابداری

بررسی ارتباط بین محدودیتهای مالی و حاکمیت هیات مدیره با سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

4

علی اصغر حسینی

مدیریت اجرایی

رابطه بین شخصیت برند با وفاداری مشتریان بر مبنای تجارب دوران کودکی

تأیید

وحیدرضا مشتاق عراقی

علیرضا بهروزنیا

5

نرگس سرآبادانی

مدیریت اجرایی

بررسی رابطه بین رضایت ارتباطی، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر معیری)

تأیید

حسن صابری

فرشاد مطلبی

6

بهزاد الهامی پور

حسابداری

حسابداری رد پای آب محصولات کشاورزی و استفاده از آن برای تعیین ترکیب کشت بهینه شهر تفرش

تأیید

مه نوش مقدسی

سید موسی محمدی

7

محمدرضا رئوف

برق

تجزیه و تحلیل آنتن های پلاسمونیکی به کمک کریستال های فوتونی فلزی

تأیید

محسن علیایی

سعید حیدری

8

سعیده آهنگرانی

روانشناسی

تاثیر ماساژ درمانی بر کاهش استرس روانی پرستاران شیفت های در گردش استان قم

تأیید

محمد ملکی پویا

لیلا فراغت

9

منصوره اعرابی

روانشناسی

مقایسه پنج صفت اصلی شخصیت و سرسختی روان شناختی در بین رانندگان با جریمه بالا و جریمه پایین

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

10

سجاد دفتری

روانشناسی

تاثیر ورزش های انفرادی و تیمی بر هویت فردی و اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه قم

تأیید

سهیلا مجلسی ارده جانی

نرگس رازقی

11

زیبا حاجی محمدی

روانشناسی

تاثیر ورزش بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی مادران ورزشکار شهرستان تفرش

تأیید

سهیلا مجلسی ارده جانی

نرگس رازقی

12

محمد صادق زمانی

روانشناسی

تاثیر انجام ورزش های همگانی و تفریحی منظم بر سلامت روان و رضایت از زندگی کارکنان شهرداری قم

تأیید

سهیلا مجلسی ارده جانی

نرگس رازقی

13

فتانه داودی

روانشناسی

اثر بخشی شفقت درمانی در میزان سازگاری زناشویی و تاب آوری در زوج های نابارور در مرکز ناباروری

تأیید

نرگس رازقی

محسن داوودی منفرد

14

زینب میرچناری

حسابداری

تاثیر کیفیت کنترل های داخلی بر میزان مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

15

امیر واشقانی فراهانی

برق

طراحی گیت های نوری با استفاده از کریستال های فوتونی فلزی

تأیید

محسن علیایی

سعید حیدری

16

مهناز فولادی

روانشناسی

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر هوش معنوی و تنظیم هیجان

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

17

انسیه حسینی فر

روانشناسی

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر تاب آوری و سبک های مکانیسم دفاعی در نوجوانان مدارس متوسطه شهر تفرش

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

18

سحر کاوه

روانشناسی

تاثیر انجام ورزش های منظم بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تفرش، با میانجیگری گفتار درونی مثبت

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

19

سمیه سلطانی

روانشناسی

اثربخشی شفقت درمانی بر سازگاری زناشویی و سرسختی روانشناختی مادران کودکان طیف اوتیسم

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

20

محمدرضا دواتگری

بازاریابی

مطالعه تأثیر تبلیغات در نقطه خرید بر قصد خرید مصرف کننده(مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای رفاه تهران)

تأیید

حسن صابری

فرشاد مطلبی

21

مجید کلائی

مدیریت اجرایی

طراحی یک سیستم خبره فازی جهتانتخاب استراتژی مدیریت دانش

تأیید

وحیدرضا مشتاق عراقی

علیرضا بهروزنیا

22

حسن ادهمی

عمران

ارزیابی اتصالات RBS به همراه دیوار برشی فولادی ویژه توسط تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)

تأیید

محمدرضا ولی پور

ابوذر صالح

23

مصطفی مرادی

مدیریت اجرایی

بررسی تاثیر سیستم های پاداش بر عملکرد کارکنان خدمات بهداشت و درمان

رد

مهدی آقایی

علیرضا بهروزنیا

24

بهمن عباسی

عمران

ارائه راهکار در مورد طراحی سازه فلزی آسانسور

رد

محمدرضا ولی پور

محمدرضا جلالی

 
هشتمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد مورخ 1/4/96

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

افروز عیدی وند

روانشناسی

اثر بخشی ماساژدرمانی بر روی هیجان میان فردی (IERQ) ، کیفیت خواب و اضطراب در بین زنان میانسال 55 تا 65 سال

تأیید

محمد ملکی پویا

لیلا فراغت

2

پریسا رجبی

شبکه های کامپیوتری

تشخیص حجم ترافیک جاده ای بر اساس فاصله طولی و عرضی خودروها

تأیید

محمد شاهوردی

مریم عسگری

3

حسام صالحی

حسابداری

بررسی رابطه بین مدیریت سود، سود پیش بینی نشده و درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

چیا امین پناه

سید موسی محمدی

4

محمد حسن امیرلو

تجارت الکترونیک

ارایه یک مدل جدید جهت بهینه سازی زمان پاسخگویی رخدادهای امنیتی در اینترنت اشیاء

تأیید

محمد شاهوردی

مریم عسگری

5

راضیه بابایی

روانشناسی

بررسی اثر بخشی پیلاتس و ماساژ سوئدی بر اضطراب اجتماعی و استرس شغلی زنانشاغل 30تا 40 ساله استان همدان

تأیید

محمد ملکی پویا

لیلا فراغت

6

سمیه قاضی مرادی

بازاریابی

ارزیابی تأثیر سن بر رابطه بین رضایتمندی و تبلیغات دهان به دهان در خرید اینترنتی

تأیید

وحیدرضا مشتاق عراقی

محمد طاووسی اصل

7

فایزه سیه بازی

روانشناسی

بررسی رابطه ریشه های والدینی طرحواره های یانگ با خودشیفتگی مرضی و ابعاد آن در نمونه های دانشجویی

تأیید

مهدی سلیمانی

محمد ملکی پویا

8

محبوبه دان اصفهانی

روانشناسی

بررسی رابطه صفات شخصیت و روشهای تنظیم هیجانی با استرس شغلی مربیان مهد کودک های شهرستان ری

تأیید

مهدی سلیمانی

محمد ملکی پویا

9

محمد سیه بازی

روانشناسی

ارتباط طرحواره ای ناسازگار اولیه یانگ با خودشیفتگی مرضی در نمونه دانشجویی

تأیید

مهدی سلیمانی

محمد ملکی پویا

10

محیا سلماسی وند

شبکه های کامپیوتری

ارایه یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر ویژگی حرکتی خودروها در شبکه های بین خودرویی

تأیید

محمد شاهوردی

مریم عسگری

11

مریم صابری

روانشناسی

بررسی رابطه کمال گرایی و خودشیفتگی والدین بر روی پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش دبستانی متعهد

تأیید

مهدی سلیمانی

محمد ملکی پویا

12

مصطفی مرادی

مدیریت اجرایی

بررسی تاثیر سیستم های پاداش بر عملکرد کارکنان خدمات بهداشت و درمان

تأیید

مهدی آقایی

علیرضا بهروزنیا

 
 
نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در سال 96مورخ 12/5/96

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

بهمن عباسی

عمران

ارائه راهکار در مورد طراحی سازه فلزی آسانسور

اصلاحات

محمدرضا ولی پور

محمدرضا جلالی

2

پریسا معقول

معماری

طراحی مجموعه گردشگری-اقامتی با رویکرد توسعه پایدار گردشگری در شهر قم

تأیید

زهرا السادات حسینی

-

3

حافظ الدین طیبی

روانشناسی

 اثر بخشی ماساژ شیاتسو بر روی کنترل هیجان ، استرس و کیفیت خواب جوانان 20 تا 30 سال استان قم

تأیید

محمد ملکی پویا

لیلا فراغت

4

حسین ابراهیمی

شبکه های کامپیوتری

چهارچوبی برای مدیریت اعتماد در رایانش ابری

تأیید

محمد رباطمیلی

محمد شاهوردی

5

حسین اردلانی

حسابداری

 تأثیر بحران اقتصادی بر رابطه میان حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی در شرکت های بورسی

تأیید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

6

حسین طوری

عمران

بررسی عملکرد ورق های FRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی تحت بارگذاری انفجاری

تأیید

محمدرضا جلالی

محمدرضا ولی پور

7

حمید ایمنی

شبکه های کامپیوتری

ارایه یک روش جدید مسیر یابی چند پخشی با محدودیت کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل بهبود یافته

تأیید

مریم عسگری

محمد شاهوردی

8

حمید صفایی قمی

تجارت الکترونیک

بهبود امنیت اینترنت اشیاء(IOT) با تکیه بر شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN)

تأیید

محمد رباطمیلی

محمد شاهوردی

9

خدیجه ابره دری

تجارت الکترونیک

بهینه سازی پروتکل مسیریابی در اینترنت اشیاء با استفاده از تکنیک های فرا ابتکاری

تأیید

علی تجویدی

محمدحسین بیات

10

رضا قهرمانی

حسابداری

اثر مدیریت سود بر اهرم مالی و نحوه تأثیر پذیری این رابطه از محیط نهادی

تأیید

سید پویا میربزرگی

وحیدرضا مشتاق عراقی

11

ریحانه تقوایی

روانشناسی

 رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری زناشویی

تأیید

داود تقوایی

میثم عسگری

12

شادی فروانی

میدیریت مالی

پیش بینی و انتخاب سبد سهام از روش آربیتاژ

تأیید

مهدی آقایی

سید موسی محمدی

13

فرزانه صفرزاده

شبکه های کامپیوتری

ارائه روشی برای اختصاص منابع در شبکه حسگر بیسیم مجازی مبتنی بر الگوریتم های مکاشفه ای

تأیید

محمد خلیلی درمنی

محبوبه گاپله

14

محمد باقر قطمیر

شبکه های کامپیوتری

ارائه روشی برای کاهش مصرف انرژی در محاسبات ابری با الگوریتم بهبود یافته ازدحام ذرات

تأیید

محمد رباطمیلی

مریم عسگری

15

محمد رضیئی

معماری

ارائه الگوی کلی مجموعه آموزشی فرهنگی ایران در کشور عراق با تأکید بر آموزه های مدارس سنتی

اصلاحات

علی مختاریان

عدالت صدر امیرجانلو

16

محمد محمدی جگرلویی

عمران

مقایسه رفتار سازه ها در آئین نامه استاندارد 2800 ایران با آئین نامه BCJ ژاپن

تأیید

ابوذر صالح

حسن حاجیانی

17

محمدرضا مشهدی فراهانی

معماری

طراحی مجموعه فرهنگی-توریستی با نگرش حفظ چشم انداز محیطی در جهت ارتقاءحس سرزندگی

تأیید

علی مختاریان

میترا کلانتری

18

محمود سهیلی نیر

شبکه های کامپیوتری

پیشنهاد روشی کارآمد جهت کاهش مصرف انرژی در مسیریابی اینترنت اشیاء

تأیید

مریم عسگری

محمد شاهوردی

19

مریم صهابی

معماری

بررسی و تحلیل اقتصادی استفاده از انرژی زمین گرمایی در طراحی معماری بیمارستانی(مطالعه موردی: بیمارستان صیاد شیرازی گرگان)

اصلاحات

نوید یعقوب زاده

سعید حیدری

20

مهدی شاهمرادی

نرم افزار

ارائه روشی برای بهبود ترافیک چهار راه ها با بهره گیری از شبکه ی خودرویی

تأیید

محمد رباطمیلی

مریم عسگری

21

ناهید خرازانی تفرشی

بازاریابی

بررسی ارتباط بین فرهنگ و رفتار مصرف کننده سبز

تأیید

عباس رضا زاده کارسالار

وحیدرضا مشتاق عراقی

22

سید محمد موسوی

معماری

طرح مرمت کاروانسرای دیرگچین با تاکید بر منظر فرهنگی

تایید

علی مختاریان

مهدی ذبیحی

 
 
دهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد مورخ 9/6/96

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

محمدرضا نصیری

نرم افزار

ارائه یک روش ترکیبی برای شناسایی سوء استفاده و تشخیص آنومالی با بیشترین ویژگی مرتبط و جلوگیری از انواع حمله ناشناخته نفوذ در شبکه

تأیید

محمد شاهوردی

محبوبه گاپله

2

نفیسه جمشیدی

نرم افزار

تشخیص سرطان سینه با استفاده از سیستم دسته بندی فازی مبتنی بر الگوریتم تکاملی

تأیید

مریم عسگری

محبوبه گاپله

3

سعید پیرمحمدی

عمران

مطالعه عددی عملکرد میراگرهای جرمی تنظیم شونده در سیستم ترکیبی قاب خمشی فولادی همراه با مهاربند همگرا

تأیید

ابوذر صالح

حسن حاجیانی

4

پیام کیهانی

عمران

مقایسه اقتصادی و رفتاری تقویت دیوار برشی فولادی دارای المان مرزی با ورق GFRP به روشهای تقویت المان مرزی و تقویت دیوار فولادی

تأیید

ابوذر صالح

مهدی ذبیحی

5

علیرضا اشرفی

عمران

نحوه مدل وبررسي اتصالات بتني تقويت شده با FRP با استفاده از نرم افزار آباکوس

تایید

محمدرضا جلالی

محمدرضا ولی پور

6

عارفه بیگدلی

معماری

طراحي سراي جوان قم با تاکيد بر افزايش تعاملات اجتماعي

تأیید

زهرا السادات حسینی

علی مختاریان

7

رقیه رجبی

معماری

طراحی مجتمع تجاری مدرن با رویکرد جذب مخاطب

تأیید

علی مختاریان

عدالت صدر امیرجانلو

8

ابوالفضل امراللهی فرد

معماری

بیمارستان تخصصی ارتوپدی با رویکرد افزایش شفا بخشی و تسریع در درمان بیماران

تایید

علی مختاریان

میترا کلانتری

9

علی صادقی سنج

مدیریت اجرایی

تأثیر خود کارآمدی بر عملکرد کارکنان شرکت لیکا

تأیید

حسن صابری

محمد طاووسی اصل

 
 
یازدهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد مورخ 6/7/96

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

امیر محمد شاهمحمدی

معماری

طراحی بیمارستان تخصصی کودکان در شهر قم با رویکرد کاهش استرس محیطی

تایید

حسن سجاد زاده

مهدی ذبیحی

2

نیلوفر کرمانی

معماری

طراحی خانه موسیقی ایرانی با تاکید بر سرزندگی و نشاط جمعی

تایید

عدالت صدر امیر جانلو

علی مختاریان

3

بهناز کریمی پور عندلیبی

معماری

طراحی مجتمع تجاری در شمال غرب تهران با رویکرد افزایش روابط اجتماعی

اصلاحات

عدالت صدر امیرجانلو

علی مختاریان

4

زهرا فرجی احسنی

حسابداری

تأثیر ریسک سرمایه گذاری بر رابطه بین تمرکز مالکیت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه R&D

تایید

سید پویا میربزرگی

چیا امین پناه

5

جاوید یعقوب منش

عمران

بررسی آزمایشگاهی استفاده از خرده پلاستیکهای بازیافتی PP بمنظور ساخت بتن سبک سازه ای نوین

اصلاحات

ابوذر صالح

حسن حاجیانی

 
 
دوازدهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد مورخ 4/8/96

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

حمید مرجانی

برق

طراحی و مدل سازی قابلیت اطمینان لیزر گسیل سطحی کاواک عمودی کریستال نوری طول موج بلند جهت کاربرد سنسورهای کنترل

تایید

سعید مرجانی

اعظم مرجانی

2

علیرضا میرزایی گودرزی

حسابداری

بررسی رابطه کیفیت دارایی ها و درآمد بدون بهره با سودآوری بانک

اصلاحات

سید موسی محمدی

علیرضا بهروزنیا

3

امید امانی

حسابداری

رابطه بین حاکمیت شرکتی و تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط با تأکید بر دیدگاه جنیسیتی مالکیت شرکت

اصلاحات

سید موسی محمدی

علیرضا بهروزنیا

4

سعیده طهماسبی آشتیانی

حسابداری

نقش سهامداران نهادی به عنوان مدیران و مالکان و احتمال آۀشفتگی مالی

اصلاحات

مهدی آقایی

سید موسی محمدی

5

میلاد رحمتی

شبکه های کامپیوتری

امنیت و تشخیص تقلب در کلان داده ها با رویکرد بانکداری الکترونیک

اصلاحات

محمد رباطمیلی

محمدحسین بیات

6

مهیار شهسواریان

شبکه های کامپیوتری

رویکرد نوین در آنالیز رایانش ابری پیشرفته بهمراه الگوریتم های SKED

اصلاحات

محمد رباطمیلی

محمدحسین بیات

7

محمد ابویی

عمران

تشخیص آسیب سازه ها با الگوریتم های بهینه سازی به روش دو گامه ترکیبی DLV

اصلاحات

ابوذر صالح

حسن حاجیانی

8

حسین جالینوس

عمران

بررسی مدل های عددی تیرهای عمیق مقاوم شده با الیاف FRP به روش EBROG

اصلاحات

محمدرضا ولی پور

محمدرضا جلالی

9

میثم رضایی

عمران

بهینه سازی میراگرهای اصطکاکی در ساختمانهای فلزی جهت بهبود رفتار لرزه ای سازه(مطالعه موردی: سازه 5 طبقه)

اصلاحات

محمدرضا ولی پور

ابوذر صالح

10

کریم رضوانپور

مدیریت اجرایی

تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی استان تهران

اصلاحات

علیرضا بهروزنیا

وحید رضا مشتاق عراقی

11

امین شهرآزاد

مدیریت اجرایی

اثر متقابل انگیزه ی ضد انطباق، تأثیر اجتماعی و اعتماد در قصد مشتریان برای انتخاب خدمات بانکی اینترنتی بانک پست بانک

اصلاحات

وحیدرضا مشتاق عراقی

علیرضا بهروزنیا

12

منا حیدری دستجردی

مدیریت اجرایی

تأثیر اعتماد مشتری بر رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان

اصلاحات

وحیدرضا مشتاق عراقی

مهدی آقایی

13

طاهره حسنی خرمندیچالی

مدیریت اجرایی

اثرات مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تعهد در مشتریان شرکت سامسونگ شهر تهران

اصلاحات

وحیدرضا مشتاق عراقی

بابک تصاعدیان

14

رضا آساره

مدیریت اجرایی

بهبود مدیریت اجرایی پروژه ها با شناسایی و اولویت بندی ریسک ها با رویکرد دلفی فازی(مطالعه موردی: پروژه های عمرانی)

اصلاحات

بابک تصاعدیان

علیرضا بهروزنیا

15

مهدی سرپرست

مدیریت اجرایی

محاسبه کشش های تقاضای لوازم آشپزخانه شرکت سام سرویس با استفاده از مدل سیستم تقاضای ایده آل AIDS

اصلاحات

مهدی آقایی

علیرضا بهروزنیا

16

جواد مطهرنژاد

مدیریت بازاریابی

تأثیر تولید ناخالص داخلی بر خوشبختی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

اصلاحات

مهدی آقایی

وحیدرضا مشتاق عراقی

17

سید محمد فراز لاجوردی

معماری

طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رویکرد افزایش خلاقیت

اصلاحات

علی مختاریان

میترا کلانتری

18

مریم حسینی

معماری

طراحی سرای سالمندان شهر قم با تاکید بر حس دلبستگی به مکان به جهت بهبود وضعیت روحی و جسمی آنان

تایید

زهرا السادات حسینی

علی مختاریان

19

هومن آزادبخت

معماری

طراحی مرکزهنرهای نمایشی منطقه 12 تهران با برداشتی از اصول منظر باغ ایرانی

اصلاحات

حسن سجادزاده

میترا کلانتری

20

محسن زمانی

نرم افزار

ارائه روشی برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بیسیم با رویکرد کدگذاری و استفاده از الگوریتم اکتشافی جهت کاهش دادن مصرف انرژی

تایید

مریم عسگری

محمد شاهوردی

 
سیزدهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد مورخ 9/9/96

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

صفرعلی امیرآبادی

حسابداری

بررسی تأثیر ویژگی های اعضای هیات مدیره بر لحن افشای اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اصلاحات

 

 

2

مجید سعادتی فردویی

معماری

طراحی مرکز فرهنگی در محله فجر قم با تاکید بر افزایش آشتی بین قومیت ها

اصلاحات

عدالت صدر امیرجانلو

علی مختاریان

3

مریم فاضلی

نرم افزار

ارائه روشی برای ساخت ستون فقرات در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر کدگذاری شبکه با استفاده از اجتماع پرندگان

اصلاحات

محمد رباطمیلی

محمد حسین بیات

4

علی عباسی

معماری

طراحی خانه کودک با رویکرد تاثیرگذاری رنگ و نور بر عملکرد کودکان

اصلاحات

سجاد موذن

امیرحسین حسین زاده

5

ابوالفضل انهاری

معماری

طراحی مجتمع اقامتی گردشگری و رفاهی با تاکید بر مولفه های سنجش کیفیت ساختار فضایی

اصلاحات

سجاد موذن

امیرحسین حسین زاده

6

ایمان جنابی

تجارت الکترونیک

ارائه مدل احراز هویت متقابل مبتنی بر حمل بار در شبکه های حسگر بیسیم

اصلاحات

محمد رباطمیلی

محمدحسین بیات

7

سینا یعقوبی کرجی

شبکه های کامپیوتری

بهبود عملکرد ارتباطات در شبکه های 5G با رویکرد جلوگیری از اتلاف طیف

اصلاحات

محمد رباطمیلی

علی تجویدی

8

احد عبدی

روانشناسی

اثر بخشی قصه گویی و بازی درمانی بر مهارتهای اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کار 8-12 ساله دختر مهاجر افغان ساکن تهران

تایید

مهدی سلیمانی

فاطمه السادات رازقی

9

امیر رضا صدقیانی

تجارت الکترونیک

ارائه مدلی برای جلوگیری از حمله DDOS در حفظ حریم خصوصی در شبکه ابری

اصلاحات

محمد رباطمیلی

محمدحسین بیات

10

سیده نعیمه رازقی

روانشناسی

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت شغلی و سرسختی روانشناختی معلمان

تایید

نرگس رازقی

سعید حیدری

11

صدیقه جلوه ئی مقدم

روانشناسی

اثر بخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر خود میان بینی و تحمل پریشانی زنان مطلقه

اصلاحات

نرگس رازقی

محمد طاووسی اصل

12

میرزا آقا بیک

تجارت الکترونیک

مکان یابی چاله ها و برآمدگی های جاده با استفاده از تصاویر ماهواره ای

تایید

محمد رباطمیلی

محمدحسین بیات

13

سینا آتن

معماری

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد استفاده از الگوهای سنتی موثر در پایداری اجتماعی(مطالعه موردی: شهر شیراز)

اصلاحات

سجاد موذن

امیرحسین حسین زاده

14

اسماعیل آبابائی

شبکه های کامپیوتری

ارائه مدل بهینه جهت توسعه رایانش ابری در دولت الکترونیک

اصلاحات

مریم عسگری

محبوبه گاپله

15

سبحان صابری

عمران

بررسی عددی نحوه اتصال ورق های cfrp در یک نمونه اتصال گیردار بتنی

اصلاحات

محمدرضا ولی پور

ابوذر صالح

16

فروغ السادات امیرکلاهی

حسابداری

بررسی تاثیر کوته بینی مدیران بر سیاست های تقسیم سود و تامین مالی شرکت ها

اصلاحات

سید موسی محمدی

علیرضا بهروزنیا

17

عباس شمس

برق

تحلیل پایداری سیستم قدرت دو ناحیه ای توسط کنترل کننده بار فرکانس با هماهنگی TCSC  و RFB

اصلاحات

وحید ندیمی

محسن علیایی

18

مریم حشمتی وثاق

شبکه های کامپیوتری

معماری تفسیر اطلاعات برای کاربردهای معناشناسی مبتنی بر KNN در شبکه های سنسوری بیسیم

اصلاحات

مریم عسگری

محمدحسین بیات

19

مرضیه سادات خاتمی

شبکه های کامپیوتری

ارائه روشی برای خوشه بندی متون بر اساس جستجوی هارمونی

تایید

محمد خلیلی درمنی

علی تجویدی

20

محمدحسین جلالی منش

معماری

باز زنده سازی بستر رودخانه قمرود در شهر قم برای ایجاد سرزندگی شهری با توجه به نیازهای نسل جوان

اصلاحات

عدالت صدر امیرجانلو

میترا کلانتری

21

مهدی خسروی نژاد

نرم افزار

درخت اشتاینر اقلیدسی کمینه درون چند ضلعی ساده با بررسی وجود یا عدم وجود موانع

اصلاحات

علی تجویدی

محمدحسین بیات

22

امیرحسین مددی

عمران

بررسی تاثیر افزودن میکرو سیلیس بر خواص مکانیکی و دوام جداول بتنی حاوی الیاف پلی پرو پیلن تولید شده به روش فشاری تر و روش سنتی

تایید

ابوذر صالح

حسن حاجیانی

23

فرشید صابری

عمران

تاثیر انفجار در ستون مقاوم شده با ورق های CFRP

اصلاحات

محمدرضا ولی پور

ابوذر صالح

24

عباس وجودی

نرم افزار

ارائه روشی برای تحلیل متنهای خبری مبتنی بر پردازش متنهای داده کاوی

اصلاحات

علی تجویدی

محمدحسین بیات

25

سارا رحمانی راد

عمران

بررسی تغییر مقاومت فولاد مصرفی در رفتار قاب خمشی فولادی با اتصال RBS تحت تحلیل دینامیکی غیر خطی و مقایسه اقتصادی آن

اصلاحات

ابوذر صالح

حسن حاجیانی

26

رضا نظری

عمران

بررسی اندرکنش خاک و سازه در تحلیل دینامیکی(طیفی) سیلوی بتنی (کارخانه سیمان شهر دلیجان استان مرکزی)

اصلاحات

ابوذر صالح

حسن حاجیانی