شورای پژوهش

چهارمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در سال 95 مورخ 24/1/95

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

آرش راست پور

تجارت الکترونیک

بهینه سازی مصرف انرژی در پیاده سازی های مبتنی بر استاندارد سیگفاکس در اینترنت اشیا

تایید

علی تجویدی

محمد شاهوردی

2

داود کنعانی بند کهن

تجارت الکترونیک

ایجاد سیستم هوشمند مراقبت های بهداشتی در خانه با استفاده از اینترنت اشیا با روش الگوریتم KNN

تایید

محمد رباطمیلی

محمد شاهوردی

3

سید وحید جاویدان

تجارت الکترونیک

تشخیص بیماری سرطان سینه به کمک الگوریتم های داده کاوی

تایید

محمد رباط میلی

محمد شاهوردی

4

علی حشمتی منزه

تجارت الکترونیک

عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر نقش میانجی اعتماد در شرکت ماد گستر

تایید

امیر فروغی

محمد شاهوردی

5

علی حقی نوجه ده

تجارت الکترونیک

تشخیص کارت پرداخت تقلبی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

تایید

محمد رباطمیلی

محمدحسین بیات

6

نگار آزرم

تجارت الکترونیک

پیش بینی و خوشه بندی عوامل موثر متغییر های اقتصادی بر بهای سهام به وسیله داده کاوی (مطالعه موردی : اطلاعات 150 شرکت عضو بورس اوراق بها دار در ایران )

تایید

محمد طاووسی اصل

مریم عسگری

7

امیر حسین چاوشی

حسابداری

رابطه بانکداری با اهرم نسبی و بازده سهام(مورد مطالعه: بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

تایید

وحیدرضا مشتاق عراقی

مهدی آقایی

8

صادق عیوض خانی

حسابداری

بررسی عوامل موثر و تاثیرگذار بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تایید

مهدی آقایی

حسین دیباچی

9

طیبه بیات مزلقانی

حسابداری

رابطه ی مدیریت ارزش افزایی (VBM) با حاکمیت شرکتی در شرکتهای تولیدی فعال شهرستان ساوه

تایید

علیرضا بهروزنیا

مهدی آقایی

10

محمد همتی

حسابداری

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه بدهی با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

سید موسی محمدی

علیرضا بهروزنیا

11

محمود ورزکار

حسابداری

بررسی به کارگیری روشهای مختلف تامین مالی بر عملکرد کارکنان شعب بانک توسعه تعاون

تایید

چیا امین پناه

مهدی آقایی

12

مرجان نظامیان

حسابداری

بررسی تاثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر ارتقا بهره وری بخش های دولتی

تایید

وحیدرضا مشتاق عراقی

مهدی آقایی

13

مهسا شریعتی

حسابداری

محدودیت های تامین مالی و سرمایه گذاری در R&d

تایید

علیرضا بهروزنیا

موسی محمدی

14

امیر ذهنی

شبکه های کامپیوتری

ارائه یک معماری جهت عضویت خودروها در شبکه اجتماعی خودرویی

تایید

محمود فتحی

محمد شاهوردی

15

سمیه ذوالفقاری

شبکه های کامپیوتری

بهبود قابلیت اعتماد در شبکه های اجتماعی خودرویی

تایید

محمود فتحی

محمد شاهوردی

16

علی مجیدی

عمران

مقایسه نتایج طراحی لرزه ای به روش استاتیکی خطی آیین نامه فولادی ایران با کانادا و مطالعه موردی سه قاب فولادی 5 و7و9 طبقه

تایید

ابوذر صالح

حسن حاجیانی

17

مجید خراسانی

عمران

بررسی ععدی و آزمایشگاهی روشهای کاهش ضربه، برخورد و انفجار سلاحها بر استحکامات دفاعی(مواضع سطحی) دال بتنی

تایید

محمدرضا ولی پور

ابوذر صالح

18

احسان آرش

کامپیوتر-نرم افزار

یک روش برای یافتن نمای بهینه در سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی با استفاده از تکنیک های فراداده کاوی

تایید

محمد رباط میلی

محمد شاهوردی

19

عاطفه باقری

کامپیوتر-نرم افزار

بهینه سازی پرس و جوهای پارامتری در بانک اطلاعات رابطه ای با الگوریتم ترکیبیPSO-GA

تایید

علی تجویدی

محمدحسین بیات

20

مرجان نجفی

کامپیوتر-نرم افزار

روشی برای انتخاب سرخوشه ها در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر کدگذاری شبکه با استفاده از الگوریتم اجتماع پرندگان

تایید

محمد رباط میلی

محمدحسین بیات

21

مهدی جعفری دستجردی

مدیریت اجرایی

بررسی تأثیر استقرار سیستم EFQM بر افزایش بهره وری در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

تایید

فرشاد مطلبی

حسن صابری

22

یلدا شاه علی

مدیریت اجرایی

نقش آشفتگی های روابط خانوادگی و تحصیلات و جنسیت بر ارزش های مادی گرایانه و خرید اجباری

تایید

محمدرضا بهبهانیان

عباس رضازاده کارسالاری

 

 

پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در سال 95 مورخ 31/1/95

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

حیدرعلی کورنگی

تجارت الکترونیک

یک الگوی جدید بومی برای اندازه گیری ریسک حملات سایبری در بیمه سایبری بر اساس آزمون های نفوذپذیری

تایید

محمد رباط میلی

محمد شاهوردی

2

منصور کاردان مردانلو

تجارت الکترونیک

طراحی یک سیستم سنجش عملکرد برای کنترل بهداشت مواد غذایی از طریق داده کاوی :مطالعه موردی سازمان بهداشت و درمان

تایید

محمد طاووسی اصل

محمد حسین بیات

3

علیرضا هاشمی

حسابداری

ارائه ی روشی کارآمد برای نمایه سازی تطبیقی داده ها

تایید

علی تجویدی

محمدحسین بیات

4

جواد نعمتی

حسابداری

تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین سطح مسئولیت اجتماعی شرکتها و کیفیت گزارشگری مالی

تایید

چیا امین پناه

علیرضا بهروزنیا

5

صادق احمدی پور

حسابداری

بررسی ارتباط آثار ساختار سرمایه و بازدهی منابع نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تایید

عباس رضازاده کارسالار

محمد طاووسی اصل

6

فاطمه قاسمی کوک تپه

حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی اجباری شرکت و محافظه کاری حسابداری شرکت(مورد مطالعه: شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار)

رد

عباس رضازاده کارسالار

مهدی اقایی

7

محمدعلی نصیری

حسابداری

بررسی ارتباط بین ریسک سرمایه، تمرکز مالکیت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رد

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

8

حسین پور همت ابوذر

حسابداری

بررسی ارتباط بین محدودیتهای مالی و حاکمیت هیات مدیره با سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رد

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

9

عباس حیدری رفعت

حسابداری

بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و منابع تامین مالی با مسئولیت اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رد

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

10

حسین صابری

حسابداری

عملکرد اجتماعی شرکتها مزیت رقابتی و تداوم سود و ارزش شرکت

رد

چیا امین پناه

وحید رضا مشتاق عراقی

11

کامبیز مجرد باروق

حسابداری

بررسی و برنامه ریزی منابع سازمانی نوین، در جهت راهکارهای پیش بینی احتمال ورشکستگی با استفاده از مدل آلتمن در شرکت های بورسی ایران

رد

چیا امین پناه

وحید رضا مشتاق عراقی

12

محمد صدری

حسابداری

بررسی اثر نسبت بدهی به دارایی ،نقدینگی و اندازه شرکت بر عرضه های عمومی اولیه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

13

فاطمه قاسمی کوک تپه

حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی اجباری شرکت و محافظه کاری حسابداری شرکت(مورد مطالعه: شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار)

تایید

عباس رضازاده کارسالار

مهدی اقایی

14

سید حمید کشفی

حسابداری

بررسی تاثیر مدل ارزیابی ریسک مشتریان تسهیلات بلند مدت با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون لجستیک در بانک ملی استان مرکزی

تایید

سید موسی محمدی

مهدی آقایی

15

مهدی رضایی فر

حسابداری

بررسی اثر سیاست محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری با در نظر گرفتن سیاست های انقباضی پولی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

چیا امین پناه

حسین دیباچی

16

حمید احمدی

حسابداری

شناسایی عوامل موثر بر افشا مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

17

امیرسجاد ملکی فاراب

شبکه های کامپیوتری

بهینه سازی مصرف انرژی در مرکز پایش ویدیوی ابری بر اساس زمانبندی کار و جاگذاری ماشین مجازی

تایید

محمد رباطمیلی

محمد حسین بیات

18

یاسر ایزدخواه

مدیریت اجرایی

تأثیر نقش سازگاری شغلی بر رضایت شغلی در کارکنان شرکت توربو تک خاورمیانه

تایید

علیرضا بهروزنیا

محمد طاووسی اصل

19

محمد سلیمی

علوم کامپیوتر

بهبود مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در مشترکین اینترنت پر سرعت (ADSL2+) مخابرات منطقه مرکزی با استفاده از تکنیک داده کاوی (datamining)

تایید

محمد طاووسی اصل

محمد شاهوردی

 
ششمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در سال 95 مورخ 96/2/21

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

کامبیز مجرد باروق

حسابداری

بررسی و برنامه ریزی منابع سازمانی نوین، در جهت راهکارهای پیش بینی احتمال ورشکستگی با استفاده از مدل آلتمن در شرکت های بورسی ایران

تأیید

چیا امین پناه

وحید رضا مشتاق عراقی

2

فاطمه قاسمی کوک تپه

حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی اجباری شرکت و محافظه کاری حسابداری شرکت(مورد مطالعه: شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار)

تأیید

عباس رضازاده کارسالار

مهدی اقایی

3

سمیه زمردی

حسابداری

بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی با تجدید ارائه صورتهای مالی

تأیید

چیا امین پناه

سید موسی محمدی

4

بهاره عسگری

روانشناسی

اثربخشی آموزش برنامه ریزی عصبی-کلامی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی دبیران آموزش و پرورش شهر اراک

تأیید

شیما چهرئی

لیلا فراغت

5

عباس حیدری رفعت

حسابداری

بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و منابع تامین مالی با مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

6

محمدعلی نصیری

حسابداری

بررسی ارتباط بین محدودیتهای مالی و حاکمیت هیات مدیره با سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

7

نسرین ولی

حسابداری

عوامل تاثیر گذاری انتشار قسمت اولیه سهام شرکت برسهام آن شرکت و سایر شرکتهای همان صنعت

تأیید

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

8

محمد مختاری

برق

بکارگیری لیزر DFB جهت تشخیص گازهای پر خطر H2S و CH4-NH3 در مرحله امکان سنجی بهره برداری از انرژی زمین گرمایی

تأیید

محسن علیایی

وحید ندیمی

9

هدی محمدی

روانشناسی

اثر بخشی درمان مبتنی بر دلبستگی و اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

10

 حسین فراش معصومی

معماری

طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر همزیستی سالمندان و خانواده ها با استفاده از نظریه احساس جمعی در شهر قم

رد

علی مختاریان

نرگس رازقی

11

مهدی خرمیان

معماری

طراحی فضای بازی کودکان در پارک های شهری با رویکرد ارتقا خلاقیت کودک

رد

علی مختاریان

میترا کلانتری

 
هفتمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در سال 95 مورخ 96/2/28

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

حسین فراش معصومی

معماری

طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر همزیستی سالمندان و خانواده ها با استفاده از نظریه احساس جمعی در شهر قم

تأیید

علی مختاریان

نرگس رازقی

2

مهدی خرمیان

معماری

طراحی فضای بازی کودکان در پارک های شهری با رویکرد ارتقا خلاقیت کودک

تأیید

علی مختاریان

میترا کلانتری

3

حسین پور همت ابوذر

حسابداری

بررسی ارتباط بین محدودیتهای مالی و حاکمیت هیات مدیره با سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

4

علی اصغر حسینی

مدیریت اجرایی

رابطه بین شخصیت برند با وفاداری مشتریان بر مبنای تجارب دوران کودکی

تأیید

وحیدرضا مشتاق عراقی

علیرضا بهروزنیا

5

نرگس سرآبادانی

مدیریت اجرایی

بررسی رابطه بین رضایت ارتباطی، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر معیری)

تأیید

حسن صابری

فرشاد مطلبی

6

بهزاد الهامی پور

حسابداری

حسابداری رد پای آب محصولات کشاورزی و استفاده از آن برای تعیین ترکیب کشت بهینه شهر تفرش

تأیید

مه نوش مقدسی

سید موسی محمدی

7

محمدرضا رئوف

برق

تجزیه و تحلیل آنتن های پلاسمونیکی به کمک کریستال های فوتونی فلزی

تأیید

محسن علیایی

سعید حیدری

8

سعیده آهنگرانی

روانشناسی

تاثیر ماساژ درمانی بر کاهش استرس روانی پرستاران شیفت های در گردش استان قم

تأیید

محمد ملکی پویا

لیلا فراغت

9

منصوره اعرابی

روانشناسی

مقایسه پنج صفت اصلی شخصیت و سرسختی روان شناختی در بین رانندگان با جریمه بالا و جریمه پایین

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

10

سجاد دفتری

روانشناسی

تاثیر ورزش های انفرادی و تیمی بر هویت فردی و اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه قم

تأیید

سهیلا مجلسی ارده جانی

نرگس رازقی

11

زیبا حاجی محمدی

روانشناسی

تاثیر ورزش بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی مادران ورزشکار شهرستان تفرش

تأیید

سهیلا مجلسی ارده جانی

نرگس رازقی

12

محمد صادق زمانی

روانشناسی

تاثیر انجام ورزش های همگانی و تفریحی منظم بر سلامت روان و رضایت از زندگی کارکنان شهرداری قم

تأیید

سهیلا مجلسی ارده جانی

نرگس رازقی

13

فتانه داودی

روانشناسی

اثر بخشی شفقت درمانی در میزان سازگاری زناشویی و تاب آوری در زوج های نابارور در مرکز ناباروری

تأیید

نرگس رازقی

محسن داوودی منفرد

14

زینب میرچناری

حسابداری

تاثیر کیفیت کنترل های داخلی بر میزان مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

15

امیر واشقانی فراهانی

برق

طراحی گیت های نوری با استفاده از کریستال های فوتونی فلزی

تأیید

محسن علیایی

سعید حیدری

16

مهناز فولادی

روانشناسی

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر هوش معنوی و تنظیم هیجان

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

17

انسیه حسینی فر

روانشناسی

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر تاب آوری و سبک های مکانیسم دفاعی در نوجوانان مدارس متوسطه شهر تفرش

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

18

سحر کاوه

روانشناسی

تاثیر انجام ورزش های منظم بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تفرش، با میانجیگری گفتار درونی مثبت

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

19

سمیه سلطانی

روانشناسی

اثربخشی شفقت درمانی بر سازگاری زناشویی و سرسختی روانشناختی مادران کودکان طیف اوتیسم

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

20

محمدرضا دواتگری

بازاریابی

مطالعه تأثیر تبلیغات در نقطه خرید بر قصد خرید مصرف کننده(مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای رفاه تهران)

تأیید

حسن صابری

فرشاد مطلبی

21

مجید کلائی

مدیریت اجرایی

طراحی یک سیستم خبره فازی جهتانتخاب استراتژی مدیریت دانش

تأیید

وحیدرضا مشتاق عراقی

علیرضا بهروزنیا

22

حسن ادهمی

عمران

ارزیابی اتصالات RBS به همراه دیوار برشی فولادی ویژه توسط تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)

تأیید

محمدرضا ولی پور

ابوذر صالح

23

مصطفی مرادی

مدیریت اجرایی

بررسی تاثیر سیستم های پاداش بر عملکرد کارکنان خدمات بهداشت و درمان

رد

مهدی آقایی

علیرضا بهروزنیا

24

بهمن عباسی

عمران

ارائه راهکار در مورد طراحی سازه فلزی آسانسور

رد

محمدرضا ولی پور

محمدرضا جلالی

 
 
هشتمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در سال 95 مورخ 12/5/95

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

سمیه قاضی مرادی

بازاریابی

ارزیابی تأثیر سن بر رابطه بین رضایتمندی و تبلیغات دهان به دهان در خرید اینترنتی

تأیید(رزرو)

وحیدرضا مشتاق عراقی

محمد طاووسی اصل

2

ناهید خرازانی تفرشی

بازاریابی

بررسی ارتباط بین فرهنگ و رفتار مصرف کننده سبز

اصلاحات

عباس رضا زاده کارسالار

وحیدرضا مشتاق عراقی

3

محمد حسن امیرلو

تجارت الکترونیک

ارایه یک مدل جدید جهت بهینه سازی زمان پاسخگویی رخدادهای امنیتی در اینترنت اشیاء

کد اخذ شد

محمد شاهوردی

مریم عسگری

4

حمید صفایی قمی

تجارت الکترونیک

بهبود امنیت اینترنت اشیاء(IOT) با تکیه بر شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN)

عودت به گروه

محمد رباطمیلی

محمد شاهوردی

5

خدیجه ابره دری

تجارت الکترونیک

بهینه سازی پروتکل مسیریابی در اینترنت اشیاء با استفاده از تکنیک های فرا ابتکاری

عودت به گروه

علی تجویدی

محمدحسین بیات

6

حسام صالحی

حسابداری

بررسی رابطه بین مدیریت سود، سود پیش بینی نشده و درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران

تایید(رزرو)

چیا امین پناه

سید موسی محمدی

7

حسین اردلانی

حسابداری

 تأثیر بحران اقتصادی بر رابطه میان حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی در شرکت های بورسی

اصلاحات

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

8

رضا قهرمانی

حسابداری

اثر مدیریت سود بر اهرم مالی و نحوه تأثیر پذیری این رابطه از محیط نهادی

اصلاحات

سید پویا میربزرگی

وحیدرضا مشتاق عراقی

9

افروز عیدی وند

روانشناسی

اثر بخشی ماساژدرمانی بر روی هیجان میان فردی (IERQ) ، کیفیت خواب و اضطراب در بین زنان میانسال 55 تا 65 سال

کد اخذ شد

محمد ملکی پویا

لیلا فراغت

10

حافظ الدین طیبی

روانشناسی

 

مراجعه به گروه

 

 

11

راضیه بابایی

روانشناسی

بررسی اثر بخشی پیلاتس و ماساژ سوئدی بر اضطراب اجتماعی و استرس شغلی زنانشاغل 30تا 40 ساله استان همدان

اصلاحات

محمد ملکی پویا

لیلا فراغت

12

ریحانه تقوایی

روانشناسی

 

مراجعه به گروه

 

 

13

فایزه سیه بازی

روانشناسی

بررسی رابطه ریشه های والدینی طرحواره های یانگ با خودشیفتگی مرضی و ابعاد آن در نمونه های دانشجویی

کد اخذ شد

مهدی سلیمانی

محمد ملکی پویا

14

محبوبه دان اصفهانی

روانشناسی

بررسی رابطه صفات شخصیت و روشهای تنظیم هیجانی با استرس شغلی مربیان مهد کودک های شهرستان ری

کد اخذ شد

مهدی سلیمانی

محمد ملکی پویا

15

محمد سیه بازی

روانشناسی

ارتباط طرحواره ای ناسازگار اولیه یانگ با خودشیفتگی مرضی در نمونه دانشجویی

کد اخذ شد

مهدی سلیمانی

محمد ملکی پویا

16

مریم صابری

روانشناسی

بررسی رابطه کمال گرایی و خودشیفتگی والدین بر روی پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش دبستانی متعهد

کد اخذ شد

مهدی سلیمانی

محمد ملکی پویا

17

پریسا رجبی

شبکه های کامپیوتری

تشخیص حجم ترافیک جاده ای بر اساس فاصله طولی و عرضی خودروها

کد اخذ شد

محمد شاهوردی

مریم عسگری

18

حسین ابراهیمی

شبکه های کامپیوتری

چهارچوبی برای مدیریت اعتماد در رایانش ابری

عودت به گروه

محمد رباطمیلی

محمد شاهوردی

19

حمید ایمنی

شبکه های کامپیوتری

ارایه یک روش جدید مسیر یابی چند پخشی با محدودیت کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل بهبود یافته

عودت به گروه

مریم عسگری

محمد شاهوردی

20

فرزانه صفرزاده

شبکه های کامپیوتری

ارائه روشی برای اختصاص منابع در شبکه حسگر بیسیم مجازی مبتنی بر الگوریتم های مکاشفه ای

عودت به گروه

محمد رباطمیلی

محمدحسین بیات

21

محمد باقر قطمیر

شبکه های کامپیوتری

ارائه روشی برای کاهش مصرف انرژی در محاسبات ابری با الگوریتم بهبود یافته ازدحام ذرات

عودت به گروه

محمد رباطمیلی

مریم عسگری

22

محمود سهیلی نیر

شبکه های کامپیوتری

پیشنهاد روشی کارآمد جهت کاهش مصرف انرژی در مسیریابی اینترنت اشیاء

عودت به گروه

مریم عسگری

محمد شاهوردی

23

محیا سلماسی وند

شبکه های کامپیوتری

ارایه یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر ویژگی حرکتی خودروها در شبکه های بین خودرویی

کد اخذ شد

محمد شاهوردی

مریم عسگری

24

بهمن عباسی

عمران

ارائه راهکار در مورد طراحی سازه فلزی آسانسور

اصلاحات

محمدرضا ولی پور

محمدرضا جلالی

25

حسین طوری

عمران

بررسی عملکرد ورق های FRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی تحت بارگذاری انفجاری

کد اخذ شد

محمدرضا جلالی

محمدرضا ولی پور

26

محمد محمدی جگرلویی

عمران

مقایسه رفتار سازه ها در آئین نامه استاندارد 2800 ایران با آئین نامه BCJ ژاپن

اصلاحات

ابوذر صالح

حسن حاجیانی

27

مصطفی مرادی

مدیریت اجرایی

بررسی تاثیر سیستم های پاداش بر عملکرد کارکنان خدمات بهداشت و درمان

کد اخذ شد

مهدی آقایی

علیرضا بهروزنیا

28

پریسا معقول

معماری

طراحی مجموعه گردشگری-اقامتی با رویکرد توسعه پایدار گردشگری در شهر قم

اصلاحات

زهرا السادات حسینی

-

29

محمد رضیئی

معماری

ارائه الگوی کلی مجموعه آموزشی فرهنگی ایران در کشور عراق با تأکید بر آموزه های مدارس سنتی

عودت به گروه

علی مختاریان

عدالت صدر امیرجانلو

30

محمدرضا مشهدی فراهانی

معماری

طراحی مجموعه فرهنگی-توریستی با نگرش حفظ چشم انداز محیطی در جهت ارتقاءحس سرزندگی

عودت به گروه

علی مختاریان

میترا کلانتری

31

مریم صهابی

معماری

بررسی و تحلیل اقتصادی استفاده از انرژی زمین گرمایی در طراحی معماری بیمارستانی(مطالعه موردی: بیمارستان صیاد شیرازی گرگان)

اصلاحات

نوید یعقوب زاده

سعید حیدری

32

شادی فروانی

میدیریت مالی

پیش بینی و انتخاب سبد سهام از روش آربیتاژ

اصلاحات

مهدی آقایی

سید موسی محمدی

33

مهدی شاهمرادی

نرم افزار

ارائه روشی برای بهبود ترافیک چهار راه ها با بهره گیری از شبکه ی خودرویی

عودت به گروه

محمد رباطمیلی

مریم عسگری

34

علی صادقی سنج

مدیریت

 

رد (مراجعه به گروه)

 

 

35

سید محمد موسوی

معماری

 

رد (مراجعه به گروه)

 

 

36

عارفه بیگدلی

معماری

 

رد (مراجعه به گروه)