شورای پژوهش

چهارمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در سال 95 مورخ 24/1/95

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

آرش راست پور

تجارت الکترونیک

بهینه سازی مصرف انرژی در پیاده سازی های مبتنی بر استاندارد سیگفاکس در اینترنت اشیا

تایید

علی تجویدی

محمد شاهوردی

2

داود کنعانی بند کهن

تجارت الکترونیک

ایجاد سیستم هوشمند مراقبت های بهداشتی در خانه با استفاده از اینترنت اشیا با روش الگوریتم KNN

تایید

محمد رباطمیلی

محمد شاهوردی

3

سید وحید جاویدان

تجارت الکترونیک

تشخیص بیماری سرطان سینه به کمک الگوریتم های داده کاوی

تایید

محمد رباط میلی

محمد شاهوردی

4

علی حشمتی منزه

تجارت الکترونیک

عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر نقش میانجی اعتماد در شرکت ماد گستر

تایید

امیر فروغی

محمد شاهوردی

5

علی حقی نوجه ده

تجارت الکترونیک

تشخیص کارت پرداخت تقلبی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

تایید

محمد رباطمیلی

محمدحسین بیات

6

نگار آزرم

تجارت الکترونیک

پیش بینی و خوشه بندی عوامل موثر متغییر های اقتصادی بر بهای سهام به وسیله داده کاوی (مطالعه موردی : اطلاعات 150 شرکت عضو بورس اوراق بها دار در ایران )

تایید

محمد طاووسی اصل

مریم عسگری

7

امیر حسین چاوشی

حسابداری

رابطه بانکداری با اهرم نسبی و بازده سهام(مورد مطالعه: بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

تایید

وحیدرضا مشتاق عراقی

مهدی آقایی

8

صادق عیوض خانی

حسابداری

بررسی عوامل موثر و تاثیرگذار بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تایید

مهدی آقایی

حسین دیباچی

9

طیبه بیات مزلقانی

حسابداری

رابطه ی مدیریت ارزش افزایی (VBM) با حاکمیت شرکتی در شرکتهای تولیدی فعال شهرستان ساوه

تایید

علیرضا بهروزنیا

مهدی آقایی

10

محمد همتی

حسابداری

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه بدهی با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

سید موسی محمدی

علیرضا بهروزنیا

11

محمود ورزکار

حسابداری

بررسی به کارگیری روشهای مختلف تامین مالی بر عملکرد کارکنان شعب بانک توسعه تعاون

تایید

چیا امین پناه

مهدی آقایی

12

مرجان نظامیان

حسابداری

بررسی تاثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر ارتقا بهره وری بخش های دولتی

تایید

وحیدرضا مشتاق عراقی

مهدی آقایی

13

مهسا شریعتی

حسابداری

محدودیت های تامین مالی و سرمایه گذاری در R&d

تایید

علیرضا بهروزنیا

موسی محمدی

14

امیر ذهنی

شبکه های کامپیوتری

ارائه یک معماری جهت عضویت خودروها در شبکه اجتماعی خودرویی

تایید

محمود فتحی

محمد شاهوردی

15

سمیه ذوالفقاری

شبکه های کامپیوتری

بهبود قابلیت اعتماد در شبکه های اجتماعی خودرویی

تایید

محمود فتحی

محمد شاهوردی

16

علی مجیدی

عمران

مقایسه نتایج طراحی لرزه ای به روش استاتیکی خطی آیین نامه فولادی ایران با کانادا و مطالعه موردی سه قاب فولادی 5 و7و9 طبقه

تایید

ابوذر صالح

حسن حاجیانی

17

مجید خراسانی

عمران

بررسی ععدی و آزمایشگاهی روشهای کاهش ضربه، برخورد و انفجار سلاحها بر استحکامات دفاعی(مواضع سطحی) دال بتنی

تایید

محمدرضا ولی پور

ابوذر صالح

18

احسان آرش

کامپیوتر-نرم افزار

یک روش برای یافتن نمای بهینه در سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی با استفاده از تکنیک های فراداده کاوی

تایید

محمد رباط میلی

محمد شاهوردی

19

عاطفه باقری

کامپیوتر-نرم افزار

بهینه سازی پرس و جوهای پارامتری در بانک اطلاعات رابطه ای با الگوریتم ترکیبیPSO-GA

تایید

علی تجویدی

محمدحسین بیات

20

مرجان نجفی

کامپیوتر-نرم افزار

روشی برای انتخاب سرخوشه ها در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر کدگذاری شبکه با استفاده از الگوریتم اجتماع پرندگان

تایید

محمد رباط میلی

محمدحسین بیات

21

مهدی جعفری دستجردی

مدیریت اجرایی

بررسی تأثیر استقرار سیستم EFQM بر افزایش بهره وری در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

تایید

فرشاد مطلبی

حسن صابری

22

یلدا شاه علی

مدیریت اجرایی

نقش آشفتگی های روابط خانوادگی و تحصیلات و جنسیت بر ارزش های مادی گرایانه و خرید اجباری

تایید

محمدرضا بهبهانیان

عباس رضازاده کارسالاری

 

 

پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در سال 95 مورخ 31/1/95

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

حیدرعلی کورنگی

تجارت الکترونیک

یک الگوی جدید بومی برای اندازه گیری ریسک حملات سایبری در بیمه سایبری بر اساس آزمون های نفوذپذیری

تایید

محمد رباط میلی

محمد شاهوردی

2

منصور کاردان مردانلو

تجارت الکترونیک

طراحی یک سیستم سنجش عملکرد برای کنترل بهداشت مواد غذایی از طریق داده کاوی :مطالعه موردی سازمان بهداشت و درمان

تایید

محمد طاووسی اصل

محمد حسین بیات

3

علیرضا هاشمی

حسابداری

ارائه ی روشی کارآمد برای نمایه سازی تطبیقی داده ها

تایید

علی تجویدی

محمدحسین بیات

4

جواد نعمتی

حسابداری

تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین سطح مسئولیت اجتماعی شرکتها و کیفیت گزارشگری مالی

تایید

چیا امین پناه

علیرضا بهروزنیا

5

صادق احمدی پور

حسابداری

بررسی ارتباط آثار ساختار سرمایه و بازدهی منابع نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تایید

عباس رضازاده کارسالار

محمد طاووسی اصل

6

فاطمه قاسمی کوک تپه

حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی اجباری شرکت و محافظه کاری حسابداری شرکت(مورد مطالعه: شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار)

رد

عباس رضازاده کارسالار

مهدی اقایی

7

محمدعلی نصیری

حسابداری

بررسی ارتباط بین ریسک سرمایه، تمرکز مالکیت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رد

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

8

حسین پور همت ابوذر

حسابداری

بررسی ارتباط بین محدودیتهای مالی و حاکمیت هیات مدیره با سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رد

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

9

عباس حیدری رفعت

حسابداری

بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و منابع تامین مالی با مسئولیت اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رد

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

10

حسین صابری

حسابداری

عملکرد اجتماعی شرکتها مزیت رقابتی و تداوم سود و ارزش شرکت

رد

چیا امین پناه

وحید رضا مشتاق عراقی

11

کامبیز مجرد باروق

حسابداری

بررسی و برنامه ریزی منابع سازمانی نوین، در جهت راهکارهای پیش بینی احتمال ورشکستگی با استفاده از مدل آلتمن در شرکت های بورسی ایران

رد

چیا امین پناه

وحید رضا مشتاق عراقی

12

محمد صدری

حسابداری

بررسی اثر نسبت بدهی به دارایی ،نقدینگی و اندازه شرکت بر عرضه های عمومی اولیه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

13

فاطمه قاسمی کوک تپه

حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی اجباری شرکت و محافظه کاری حسابداری شرکت(مورد مطالعه: شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار)

تایید

عباس رضازاده کارسالار

مهدی اقایی

14

سید حمید کشفی

حسابداری

بررسی تاثیر مدل ارزیابی ریسک مشتریان تسهیلات بلند مدت با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون لجستیک در بانک ملی استان مرکزی

تایید

سید موسی محمدی

مهدی آقایی

15

مهدی رضایی فر

حسابداری

بررسی اثر سیاست محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری با در نظر گرفتن سیاست های انقباضی پولی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

چیا امین پناه

حسین دیباچی

16

حمید احمدی

حسابداری

شناسایی عوامل موثر بر افشا مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

17

امیرسجاد ملکی فاراب

شبکه های کامپیوتری

بهینه سازی مصرف انرژی در مرکز پایش ویدیوی ابری بر اساس زمانبندی کار و جاگذاری ماشین مجازی

تایید

محمد رباطمیلی

محمد حسین بیات

18

یاسر ایزدخواه

مدیریت اجرایی

تأثیر نقش سازگاری شغلی بر رضایت شغلی در کارکنان شرکت توربو تک خاورمیانه

تایید

علیرضا بهروزنیا

محمد طاووسی اصل

19

محمد سلیمی

علوم کامپیوتر

بهبود مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در مشترکین اینترنت پر سرعت (ADSL2+) مخابرات منطقه مرکزی با استفاده از تکنیک داده کاوی (datamining)

تایید

محمد طاووسی اصل

محمد شاهوردی

 
ششمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در سال 95 مورخ 96/2/21

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

کامبیز مجرد باروق

حسابداری

بررسی و برنامه ریزی منابع سازمانی نوین، در جهت راهکارهای پیش بینی احتمال ورشکستگی با استفاده از مدل آلتمن در شرکت های بورسی ایران

تأیید

چیا امین پناه

وحید رضا مشتاق عراقی

2

فاطمه قاسمی کوک تپه

حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی اجباری شرکت و محافظه کاری حسابداری شرکت(مورد مطالعه: شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار)

تأیید

عباس رضازاده کارسالار

مهدی اقایی

3

سمیه زمردی

حسابداری

بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی با تجدید ارائه صورتهای مالی

تأیید

چیا امین پناه

سید موسی محمدی

4

بهاره عسگری

روانشناسی

اثربخشی آموزش برنامه ریزی عصبی-کلامی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی دبیران آموزش و پرورش شهر اراک

تأیید

شیما چهرئی

لیلا فراغت

5

عباس حیدری رفعت

حسابداری

بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و منابع تامین مالی با مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

6

محمدعلی نصیری

حسابداری

بررسی ارتباط بین محدودیتهای مالی و حاکمیت هیات مدیره با سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

7

نسرین ولی

حسابداری

عوامل تاثیر گذاری انتشار قسمت اولیه سهام شرکت برسهام آن شرکت و سایر شرکتهای همان صنعت

تأیید

سید پویا میربزرگی

سید موسی محمدی

8

محمد مختاری

برق

بکارگیری لیزر DFB جهت تشخیص گازهای پر خطر H2S و CH4-NH3 در مرحله امکان سنجی بهره برداری از انرژی زمین گرمایی

تأیید

محسن علیایی

وحید ندیمی

9

هدی محمدی

روانشناسی

اثر بخشی درمان مبتنی بر دلبستگی و اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

10

 حسین فراش معصومی

معماری

طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر همزیستی سالمندان و خانواده ها با استفاده از نظریه احساس جمعی در شهر قم

رد

علی مختاریان

نرگس رازقی

11

مهدی خرمیان

معماری

طراحی فضای بازی کودکان در پارک های شهری با رویکرد ارتقا خلاقیت کودک

رد

علی مختاریان

میترا کلانتری

 
هفتمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در سال 95 مورخ 96/2/28

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

حسین فراش معصومی

معماری

طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر همزیستی سالمندان و خانواده ها با استفاده از نظریه احساس جمعی در شهر قم

تأیید

علی مختاریان

نرگس رازقی

2

مهدی خرمیان

معماری

طراحی فضای بازی کودکان در پارک های شهری با رویکرد ارتقا خلاقیت کودک

تأیید

علی مختاریان

میترا کلانتری

3

حسین پور همت ابوذر

حسابداری

بررسی ارتباط بین محدودیتهای مالی و حاکمیت هیات مدیره با سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

4

علی اصغر حسینی

مدیریت اجرایی

رابطه بین شخصیت برند با وفاداری مشتریان بر مبنای تجارب دوران کودکی

تأیید

وحیدرضا مشتاق عراقی

علیرضا بهروزنیا

5

نرگس سرآبادانی

مدیریت اجرایی

بررسی رابطه بین رضایت ارتباطی، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر معیری)

تأیید

حسن صابری

فرشاد مطلبی

6

بهزاد الهامی پور

حسابداری

حسابداری رد پای آب محصولات کشاورزی و استفاده از آن برای تعیین ترکیب کشت بهینه شهر تفرش

تأیید

مه نوش مقدسی

سید موسی محمدی

7

محمدرضا رئوف

برق

تجزیه و تحلیل آنتن های پلاسمونیکی به کمک کریستال های فوتونی فلزی

تأیید

محسن علیایی

سعید حیدری

8

سعیده آهنگرانی

روانشناسی

تاثیر ماساژ درمانی بر کاهش استرس روانی پرستاران شیفت های در گردش استان قم

تأیید

محمد ملکی پویا

لیلا فراغت

9

منصوره اعرابی

روانشناسی

مقایسه پنج صفت اصلی شخصیت و سرسختی روان شناختی در بین رانندگان با جریمه بالا و جریمه پایین

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

10

سجاد دفتری

روانشناسی

تاثیر ورزش های انفرادی و تیمی بر هویت فردی و اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه قم

تأیید

سهیلا مجلسی ارده جانی

نرگس رازقی

11

زیبا حاجی محمدی

روانشناسی

تاثیر ورزش بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی مادران ورزشکار شهرستان تفرش

تأیید

سهیلا مجلسی ارده جانی

نرگس رازقی

12

محمد صادق زمانی

روانشناسی

تاثیر انجام ورزش های همگانی و تفریحی منظم بر سلامت روان و رضایت از زندگی کارکنان شهرداری قم

تأیید

سهیلا مجلسی ارده جانی

نرگس رازقی

13

فتانه داودی

روانشناسی

اثر بخشی شفقت درمانی در میزان سازگاری زناشویی و تاب آوری در زوج های نابارور در مرکز ناباروری

تأیید

نرگس رازقی

محسن داوودی منفرد

14

زینب میرچناری

حسابداری

تاثیر کیفیت کنترل های داخلی بر میزان مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأیید

سید موسی محمدی

چیا امین پناه

15

امیر واشقانی فراهانی

برق

طراحی گیت های نوری با استفاده از کریستال های فوتونی فلزی

تأیید

محسن علیایی

سعید حیدری

16

مهناز فولادی

روانشناسی

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر هوش معنوی و تنظیم هیجان

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

17

انسیه حسینی فر

روانشناسی

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر تاب آوری و سبک های مکانیسم دفاعی در نوجوانان مدارس متوسطه شهر تفرش

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

18

سحر کاوه

روانشناسی

تاثیر انجام ورزش های منظم بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تفرش، با میانجیگری گفتار درونی مثبت

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

19

سمیه سلطانی

روانشناسی

اثربخشی شفقت درمانی بر سازگاری زناشویی و سرسختی روانشناختی مادران کودکان طیف اوتیسم

تأیید

نرگس رازقی

علی نجاتی

20

محمدرضا دواتگری

بازاریابی

مطالعه تأثیر تبلیغات در نقطه خرید بر قصد خرید مصرف کننده(مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای رفاه تهران)

تأیید

حسن صابری

فرشاد مطلبی

21

مجید کلائی

مدیریت اجرایی

طراحی یک سیستم خبره فازی جهتانتخاب استراتژی مدیریت دانش

تأیید

وحیدرضا مشتاق عراقی

علیرضا بهروزنیا

22

حسن ادهمی

عمران

ارزیابی اتصالات RBS به همراه دیوار برشی فولادی ویژه توسط تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)

تأیید

محمدرضا ولی پور

ابوذر صالح

23

مصطفی مرادی

مدیریت اجرایی

بررسی تاثیر سیستم های پاداش بر عملکرد کارکنان خدمات بهداشت و درمان

رد

مهدی آقایی

علیرضا بهروزنیا

24

بهمن عباسی

عمران

ارائه راهکار در مورد طراحی سازه فلزی آسانسور

رد

محمدرضا ولی پور

محمدرضا جلالی