آدرس

تفرش - ميدان معلم - جاده معين آباد - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامى واحد تفرش صندوق پستى: ١٦٤ - ٣٩٥١٥

تلفن و فکس

شماره تماس مخابرات دانشگاه  :  4الی 08636238501
فاکس :  08636238500
شماره های تماس های داخلی حوزه رياست : 
دفترریاست : 2101
دفتر ریاست  : 2102
روابط عمومي  : 2102
دفتر گزينش  : 2105
هلال احمر  : 2113
آمفي تئاتر  : 2115
مرکز کامپیوتر  : 2158
شماره تماس های داخلی حوزه دانشجویی و فرهنگی : 
معاون دانشجویی و فرهنگی : 2211
مدیر دانشجویی  : 2212
اداره فارغ التحصیلان  : 2218-2215
نظام وظیفه ( امور مشمولین ) : 2219
نقل و انتقالات  : 2212
دفترراهنمایی و مشاوره  : 2203
تربیت بدنی  : 2217
سالن غذاخوری  : 2141
امور فرهنگ اسلامي  : 2107
شماره تماس های داخلی حوزه آموزش : 
معاونت آموزشی  : 2182
مدیر آموزش  : 2183
دفتر هماهنگی ساختمان سحاب  : 2191
دفتر هماهنگی ساختمان پروفسور حسابی  : 2190
تحصیلات تکمیلی  : 2192
اداره امتحانات  : 2186
کارگزینی هیأت علمی  : 2204
بایگانی آموزش :  2145 - 2148
ثبت نمرات  : 2178
کارشناس گروه علوم انسانی  : 2167
کارشناس گروه فنی و مهندسی : 2147
گروه آموزشی معماری : 2198
گروه آموزشی عمران : 2163
گروه آموزشی مدیریت : 2185
گروه آموزشی روانشناسی و علوم پایه : 2162
شماره تماس هاي داخلي عمراني : 
کارشناس عمراني  : 2175
تاسيسات  : 2176
شماره تماس هاي داخلي حراست : 
مسئول حراست  : 2110
انتظامات  : 2149 - 2150
شماره تماس های داخلی حوزه پژوهش : 
معاون پژوهش  : 2182
رئیس امور پژوهش : 2171
دفتر پژوهش : 2157
دفتر ارتباط با صنعت : 2160 - 2157
آزمایشگاه  : 2164
سایت کامپیوتر : 2166
کتابخانه  : 2160
شماره تماس هاي داخلي حوزه اداری و مالي : 
مدیرکل اداري و مالي  : 2121
شماره تماس هاي داخلي امور مالي : 
مسئول امورمالي  : 2122
حسابداري حقوق و دستمزد  : 2123
صندوق رفاه دانشجويي  : 2125
حسابداري دانشجويي  : 2126
جمعدار اموال - مسئول خدمات : 2120
شماره تماس هاي داخلي امور اداری  : 
مسئول اموراداري  : 2131
دبيرخانه و کارگزيني کارکنان  : 2132
استادسرا  : 2146
تدارکات  : 2128
نقليه  : 2128
انبار  : 2130

پست الکترونیکی

پست الکترونیکی واحد : info@iautb.ac.ir

ارسال پیام

alt

ارسال پیام