رشته هاي کارشناسي ارشد و دکتري

 

لیست رشته های مقطع دکتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامی واحد پروفسور حسابی تفرش

 

معماري

 

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پروفسور حسابی تفرش

 

مهندسی معماری
مهندسی عمران-مهندسي سازه
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکي
مهندسی برق -سیستمهاي الکترونیک ديجيتال
مهندسی برق-کنترل
روانشناسی - عمومي

مديريت کسب و کار(مدیریت اجرایی) -استراتژي
مديريت کسب و کار(مدیریت اجرایی) - سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات
علوم کامپیوتر - سيستمهاي کامپيوتري

علوم کامپیوتر - سيستمهاي هوشمند
مدیریت بازرگانی-بازاریابی

مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونيکي
حسابداری