رشته هاي کارشناسي ارشد و دکتري

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پروفسور حسابی تفرش

 

مهندسی معماری
مهندسی عمران-مهندسي سازه
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک
مهندسی برق -سیستمهاي الکترونیک ديجيتال
مهندسی برق-کنترل
روانشناسی
مدیریت اجرایی
علوم کامپیوتر
مدیریت بازرگانی-بازاریابی

مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونيکي
حسابداری

 

لیست رشته های مقطع دکتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامی واحد پروفسور حسابی تفرش

 

معماري