اخبار واحد

رشته های جدید دانشگاه
 

به حول و قوه الهی با تلاش مجموعه همکاران و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پروفسور حسابی تفرش، رشته های مختلف در مقاطع تحصیلات تکمیلی تاسیس گردیده است.

این واحد به نوبه خود از کلیه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی از جمله مدیریت عالی و مدبرانه جناب دکتر میرزاده تشکر و تفدیر دارد.

انشالله بتوان در این شهر دانشگاهی و فرهیخته، هر چه بیشتر بتوانیم موجبات شکوفایی علمی و فرهنگی را فراهم آوریم.